Abbildungen der Seite
PDF

PodRIipskim *). Orichov. dial. 6 to. Brat zaś jego rodzony Walentyn, sędzią był ziemskim Przemysłkim, posłem na sejm 1569. Constit. fol. 171. drugi Mikołaj pisarzem ziemskim Przemysłkim: sędzia miał za sobą Fredrownę , córkę Jana kasztelana Przemysł ki ego. N. była za Jędrzejem Fredrem starostą Ujskim, druga za Jerzym Fredrem wojskim Przemysłkim. Paweł podkomorzy Przemysłki, zostawił syna. Jędrzej starosta Lajski w Inflanciech. Baran. 1589. Const. fol. 560. Biel. fol. 782. jego męztwo pod Pskowem sławi, tak rozumiem ze to był syn Stanisława pisarza Rawskiego. N. miał za sobą Justynę Stadnicką wdowę po Stefanie Balu. Remigian 1595. Constit. Jol. 676. Stanisław pisarz ziemski Przemysłki zona jego Jadwiga Baraniecka. Rafał i Mikołaj 1648. N. miał za sobą Jelcownę. Tomasz skarbnik Lwowski i sędzia kapturowy 1733. Hieronim podsędek Sanocki, 1653. r. a potem sędzia. Constit Jol. 14. Samuel kasztelan Przemysłki umarł przed rokiem 1702. Franciszek łowczy i sędzia grodzki Przemysłki 1704. Agnieszka była za Marcinem Moszyńskim berbu Nałęcz. N. za Jakóbem Siecińskim.

Orzechowskiego (Samuela) kasztelana Przemyslkiego, dziedzica na Krzywczy i Izdebkach, synów dwóch: N. z Morską umarł bezdzietny, drugi Piotr wojski Przemysłki w zamieszaniach Polski zginął pod Krakowem, z Uniatyńskiej zostawił następujące w synach i córkach domu zacnego latorośli: Jaworską, Korytkową, Dedyńską, czwarta niezamężna, i synów dwóch, Piotra i Józefa. — Krasicki.

Orzechowski herbu Rogala, w Lubelskiem województwie i ziemi Chełmskiej. Jakób Kasper de Orzechowice r. 1527. na liscie Zygmunta I. danym miastu Lubelsk. N. była za Janem Ossolińskim chorązym Lubelskim. Paweł 1576. z Jędrzejowskiego zjazdu poseł do Stefana Batorego elekta na tron Polski, aby się o terminacyą koronacyi z nim rozmówił. Constit. fol. 243. Tegoz dobra dziedziczne Dorohusko wspomina Konstytucya 1581. f. 377. gdzie groblą przez Bug rzekę pozwoliła stawiać. W r. 1587. juz cześnik Chełmski i marszałek izby poselskiej, na elekcyi Zygmunta III.

*) Oprócz tej siostry którą tu wspomina Niesiecki iż była za Podfilipskim, była druga za Jaskmanickim, o czem wspomina na końcu w Quincunx, mówiąc iż jedzie do Krakowa do Pana Fredra Stanisława na mięsopusty na wesele które on szlachetny człowiek sprawuje córce swojej Pannie Annie, wydając ją za Jana Jaskmanickiego siostrzeńca jego rodzonego. W tymże Quincunxie stoi także wzmianka, która domyślać się każe iż nie jednego syna Jędrzeja (jak wyżej) ale pięcioro miał dzieci. — Przypisek Krasickiego.

Króla Polskiego. Constit. fol. 454. W r. 1590. już podkomorzy Chełmski, i poseł na sejm. Constit. fol. 505. Katarzyna Jana Firleja małzonka. Paweł inszy posłując na sejmy 1618. i 1631. z obudwu deputatem naznaczony na trybunał Radomski. Constit. fol. 4. et 10. Stanisław poseł z ziemi Chełmskiej na sejm 1620. i deputat na trybunał Radomski, Constit. f. 20. i 1633. tęi funkcyą piastował. Constit. f. 21. Paweł Bogusław 1648. i 1674. poseł na konwokacyą, Constit. f. 13. Tenze czy inny Paweł chorąży Lubelski, z sejmu 1690. komissarz do boku królewskiego podczas wojny. Constit. fol. 8. Jan Karol w r. 1696. chorązy Lubelski. Const. fol. 11. N. Stanisława Bielskiego, druga Zbigniewa Suchodolskiego podczaszego Lubelskiego małżonki. Teodor Bibersztein podstoli Lubelski, księgi ziemskie i trybunalskie, podczas Szwedzkiej inkursyi uprowadził, co z wdzięcznością wspomina o nim Konstytucya 1703. fol. 14. umarł kasztelanem Małogoskim, wprzód się z kościołem katolickim pojednawszy, syn jego Paweł podstoli Lubelski, i córki zostały. N. była za Samuelem* Nahoreckim cześnikiem Bracławskim.

Do tych podobno należą: Józef w r. 1778. komornik BracJawski. — Kazimierz w r. 1788. burgrabia Warszawski. — Krasicki.

Orzęcki w ziemi Rawskiej, Stanisław Orzęcki 1632. roku. Anna Piotra Chrząstowskiego, Zofia Jana Czerniejowskiego podkomorzego Lwowskiego. N. Stanisława Szczuckiego małżonki. Barbara z Orska Orzęcka była za Jędrzejem Ramułtem.

Wielądek w heraldyce herb Pobog nadaje tej familji i tak pisze o niej obszerniej: Dom to starożytny jak widoczna jest od początków wieku piętnastego z aktów Sanockich, Przemysłkich, Bełzkich itd. Jeden tylko autor przygodnej omyłki, dodał temu nazwisku, herb Orla, drugi z podobnej omyłki, niedokładnie wyraziwszy nazwisko, błędnie do niego przypisał, herb Dołęga, % wielu zaś dawnych gruntownych dowodów, i z aktu zapisanego, w prałackim kapitularzu Chełmskim, d. 15. miesiąca Lipca 1728. roku, okazuje się widocznie, że dawno sobie własnego herbu Pobog używał dom ten, którego potomek, Stanisław z Justyną Latoszyńską, spłodził Adama, ten z Katarzyną Trojecką, spłodził Franciszka, który z Macieja Grabi corką z Krukowskiej urodzoną, Jana Grabi siostrą, spłodził Stanisława, ten z Ma

Sanną Ulewiczowną miał Michała, który z Maryanną Paprocką, arcina Paprockiego i Bogumiły JVrzeszczowny małżonków córką, primo voto, za Michałem Wilmontem będącą, spłodził: Jana potem kanonika Chełmskiego, i Alexandra: ten z Anną Mycielską, prócz innych zmarłych, zostawił teraz żyjących dwóch synów, starszego Michała, młodszego Franciszka Xawerego. Z tych Michał dóbr Sławatycz w województwie Wołyńskiem, powiecie Włodzimierskim dziedzic, z Konstancyą Grodyslawską małżonką swoją, ma dziewięcioro dzieci, to jest: Antoniego, Apolonią, Floryana, Katarzynę, Maryannę, Franciszka, Teresę, Józefę, Michała. Młodszy Alexander z Anny z Mycielskich syn, Franciszek Xawery dóbr Staje, w województwie Bełzkiem dziedzic, z Apolonią Zakaszewską, małżonką swoją, ma syna Stanisława, urodzonego dnia 15. Maja 1789. roku i Kazimierza urodzonego dnia 3. Marca 1795. roku. —

Orzelshi herbu Drya, w Wielkiej-Polszcze. Swentosław Orzelski marszałkował izbie poselskiej 1582. w roku 1587. sędzią ziemskim Kaliskim będąc, podpisał elekcyą Zygmunta III. Constit. fol. 437. zona jego Dąbrowska herbu Drogosław, z której potomstwo zostało: napisał, ale podobno do druku nie podał Interregni Poloniae librum \mum ad Petrum Czarnkovium Castellanum Posnaniensem, kędy go swoim wujem zowie: pisał się z Bożejowic. Tenże czy inni, 1579. był pisarzem grodzkim Kaliskim. N. starostą Radziejowskim, 1595. podpisał zjazd Toruński dyssydentów*). Maciej sędzia Nakielski, jest w Konstytucyach 1589. Jol. 553. Mikołaj z Orła (bo się ztąd przedtem pisali) Orzelski podczasy Kaliski. Jan kasztelan Rogoziński, starosta Kościański, z sejmu 1601. do lustracyi dóbr królewskich w Prusiech naznaczony **), Constit. fol. 728. złączył się dozywotnie z Elzbietą z Więchorga Zebrzydowską, Acta Castr. Ostrzerzov. 1623. juz po jego śmierci: córki spłodził Izabellę, Mikołaja Działyńskiego podkomorzego Dobrzyńskiego, starosty Kościańskiego, wniosła w ten dom Runowo na krajnie. MS. Konopat. Dorotę, najprzód Jana Popowskiego starosty Będzińskiego , po nim Krzysztofa Gosławskiego starosty Będzińskiego małzonki. Baran. Jędrzej brat Jana. Constit. 1589. f. 558. siostry ich Anna Wierzejska, i Małgorzata Palecka. Alexander z Magdaleny Zalińskiej wojewodzanki Malborskiej, zostawił liczne potomstwo. MS. Konopat. N. zona jego Niemojewska córka Stanisława kasztelana Chełmińskiego, z Kostczanki wojewodzanki Chełmińskiej urodzona, z tej córka była, za Niegolewskim Grzymalczykiem, były i inne córki i synowie. Swentosław dworzanin królewski, z sejmu 1611. komissarzem naznaczony do traktowania z Moskwą o pokój. Constit. fol. 2. Łukasz, najprzód cześnik Kaliski, potem pisarz ziemski Kaliski, posłując na rózne sejmy , z nich juz

*) Był to także Swiętosław. W bibliotece publicznej Warszawskiej (Załuskich) znajdowały się dwa jego nader ciekawe rękopisma w ośmiu księgach, opisujące akta bezkrólewia roku 157o. — Przypisck Krasickiego.

") W ratylikacyi tranzakcyi Bendzińskiej na sejmie Warszawskim r. 1589. wzmiankowani są jako posłowie województwa Kaliskiego, wyżej wspomniany Swentosław Orzelski sędzia Kaliski, i tenże Jan starosta Kościański. — Przypisek Krasickiego.

deputatem na trybunał Radomski, juz komissarzem do granic, juz do boku królewskiego podczas wojny dla obrady stawał, żył jeszcze 1653. Katarzyna Teodora księni Bydgoska zakonu S. Klary 1676. Sebastyan 1696. Konstantyn syn Stanisława i Anny Lisieckiej 1701. N. Adaukta z Zbozy Radojewskiego małzonka. N. dziedzic na Wierzchocinie, na kollegium Bydgoskie dobroczyny r. 1667. N. Stanisława Kryskiego kasztelana Raciązkiego małzonka.

Orzeł herbu Prus Imo, w Krakowskiem i Lubelskiem województwach. N. Orłowna była za Sewerynem Chamiec z Potoka. Okol. tom. 1. fol. 24. Jan i Jedrzej w księztwie Litewskiem 1700.

Orzeszko herbu Korab , w Podlaskiem województwie. Mikołaj Orzeszko w ziemi Mielnickiej poborca 1609. Constit. fol. 928. Wojciech Orzeszko Czarnołoski, wojski i podstarości Grabowiecki, komornik ziemi Chełmskiej, z sejmu 1647. komissarz do rewizyi ksiąg ziemskich Chełmskich i Krasnostawskich. Constit. fol. 38. Tenze w r. 1653. pierwszy chorążym Grabowieckim ogłoszony: bo ich przedtem nie bywało. Constit. fol. 25. Jerzy, Jan 1632. Jędrzej podsędek Mielnicki 1648. córka jego Zofia de Czeberek Orzeszkowna, zaślubiona Krzysztofowi Piekarskiemu, natenczas podkomorzemu Brześciańskiemu , nagrobek jej w Biały na Podlasiu, w kościele farnym. Mikołaj stolnik Mielnicki, Kazimierz Stanisław podstoli Mielnicki posłował na sejm 1678. Constit. fol. 26. Marek sędzia Mielnicki 1648. Wojciech, Stefan, Jan sędzic Mielnicki, Malcher, Piotr, i Jan, Jędrzej , Jakób i Marcyan 1674. Anna podczaszanka Mińska, Stanisława Chaborskiego małzonka; Wojciech pisarz grodzki Lwowski 1685. N. komornik Podolski, zona Maryanna Jaskmanicka, Józefa Jaskmanickiego podstolego Kijowskiego córka, wdowa pozostała po Dulskim, syn jego z niej, Jędrzej Orzeszko. N. stolnik Piński poseł na sejm 1724. N. miał za sobą Katarzynę Janowską herbu Nałęcz.

W r. 1778. Wojciech Orzeszko skarbnik Czerwonogrodzki. —

Ludwik podkomorzy Piński. — Leo sędzia ziemski Piaski. —

Jan stolnik Piński. — Krasicki.

OŚcik herbu Trąby, w księztwie Litewskiem, luboć ich niektórzy i Ostykami piszą, trybem u Rusi zwyczajnym, gdzie literę C i T za jedno pokładać zwykli. Ten dom pochodzi od Narymunta wielkiego książęcia Litewskiego, tego albowiem był syn Lizdejko, tego Wirszul, tego Syrpuc, tego Grzegorz Ościk, gubernator Wileński , marszałek i hetman najwyższy, tego zaś pięciu synów: Rak, Tokar, Niewier, Radziwił i Czasny albo Stańko: od Radziwiła poszli Radziwiłowie, od Raka Dziewałtowscy, jako się mówiło na swem miejscu, i inni. Od To kara Herburtowie, Iwaskiewiczowie, Pieckiewiczowie, Komajewscy. OdNiewiera było synów dwóch Marcin i Wojciech, o potomstwie jednak ich nikt nie pisze, od Stanka albo Czasnego, Ościków familia, Ostyk, Syruc, Grzegorz, ten Ościk żył w r. 1413. kiedy na sejmie Hrodelskim przyjął na siebie, i na sukcessorów swoich herb Trąbki, czego świadkiem jest Łask. stat. fol. 127. przeciez tam zadnego mu tytułu nie przydano, lubo inszych, kazdego z swym honorem wyrażonych czytam, i u Stryjkow. fol. 542. Biel. fol. 313. Ościk syn Grzegorza, którego Genealogia Nieświeska Stankiem, Kojał. Felixem, u mnie w pierwszym tomie Grzegorzem, Biel. fol. 364. Janem zowie, kasztelanem Wileńskim i starostą, podpisał pokój Brzeski, u Łask. w stat. fol. 140. z tego poznać, ze się myli Kojał. in MS. gdy go w tymze roku chce mieć wojewodą Wileńskim: bo i sam w bistoryi swojej part. 2. jeszcze tegoż Ościka w roku 1440. kasztelanem Wileńskim pisze, kiedy po śmierci Zygmunta, na księztwo Litewskie nie brata jego, ale Kazimierza książęcia forytował, w rokn także 1421. podpisał fundacyą biskupstwa Zmudzkiego, według Kojał. Znać jednak że umarł 1440. bo w następującym roku, już Michał Kiezgaiło siedział na tem krześle, synów jego według tegoż Kojał. było dwóch: Jerzy i Stanisław, z tych drugi spłodził także dwóch synów: pierwszego Stanisława, drugiego Grzegorza, ten był wojewodą Trockim i marszałkiem nadwornym Litewskim, z temi go tytułami czytam roku 1511. na liscie Zygmunta I. w ksiąice której tytuł Prawa iprywileje fol. 23. gdzie się podpisał Grzegorz Stanisławowicz Ościkowicz, i w roku 1517. approbując fundacyą Staro Trocką in serie Abbatum Trocen. a w roku 1499. przy lasce nadwornej Litewskiej, trzymał starostwo Mereckie i Onixteńskie, którego roku, gdy pod Wiedrussą przeciwko Moskwie odważnie stawa, od nich w niewolą był zabrany, z której aż w roku 1508. ha instancyą Królowej Heleny, był wybawiony. Tęż sarnę Helenę, gdy z Polski do Moskwy ujeżdżać chciała, przytrzymał. Niewiem jednak mówi Kojałow. in MS. za co go Stryjk. lib. 23. cap. 3. zowie Bartoszewiczem, a Paprocki i Bielski Bartosławiczem. Syn jego Grzegorz Wierszul Ościkowicz w roku 1507. na koronacyi Zygmunta I. w ozdobnej się komitywie stawił. Stryjk. lib. 23. c. 1. Tenże rozumiem już kasztelan Wileński w roku 1547. podpisał cessyą ziemi Bielskiej, żył jeszcze r. 1553. miał za sobą księżnę Zasławską Jawnuciankę, córkę Michała, ta urodziła Jerzego Ościka wojewodę Mścisławskiego, wspomina go Stryjkowski fol. 772.

« ZurückWeiter »