Abbildungen der Seite
PDF

że go Witold posyłał po koronę do Zygmunta Cesarza, luboć się on tego wyprzysiągł.

Opatkowski herbu Jastrzębiec, w województwie Sendomierskiem. Stanisław Opatkowski, podpisał Ustawy Pokrzywnickie 1587. Const. fol. 427. Ewa Opatkowska tego herbu, była za Alexandrem Nadolskim.

OpersdoriF herbu Kur w Szląsku. Franciszek Graf z Opersdorffu zasłużony tej ojczyznie, osobliwie na wojnach Szwedzkich za Jana Kazimierza Króla indygenat otrzymał na sejmie 1683. Constit. fol. 15.

Opocki herbu Janina, w województwie Sendomierskiem. Sebastyan Opocki w roku 1629. pewną fundacyą uczynił w kościele Zawichojskim OO. Franciszkanów, tamże Piotr z wielkiej Opoki Opocki, najprzód podczaszy Lubelski, poseł na sejm 1661. Constit. fol. 16. a potem kasztelan Wiślicki, w roku 1676. fundował mszą o Ś. Antonim, konwent także Sendomierski OO. Reformatów, liczy go między swemi fundatorami. Paweł r. 1632. Piotr podwojewodzy Sendomierski, Stanisław 1648. Marcin, Kazimierz, i Nikodem 1674.

Opolski. Piotr z Opola podsędek Lubelski r. 1436. podpisał list Jagiełła Króla dany miastu Lubelskiemu.

Oporowski herbu Sulima, w Łęczyckiem województwie dom starodawny, i krzesłami senatorskiemi wsławiony. Jan z Oporowa wojewoda Łęczycki w roku 1357. jako się dowodziło w pierwszym tomie. Mikołaj także wojewoda Łęczycki w roku 1422. u Łaskiego w Stat.fol. 49. zona jego Krystyna, sześciu mu synów powiła: Władysława, Stefana, Bogusława, Piotra, Mikołaja i Jana. Z tych Władysław z dziekana Krakowskiego, proboszcza Łęczyckiego, kanonika Kujawskiego, i podkanclerzego koronnego w- roku 1434. na biskupstwo Kujawskie wyniesiony, zamek w Oporowie wymurował, i kościół farny, który potem zakonnikom Ś. Pawła pustelnika, oraz curam animarum oddał: kościół w Włocławku pod zamkiem dla Wisły, która go podrywała, zniósł i demoliował. Szesnaście lat na tej katedrze siedząc, przeniósł się na arcybiskupstwo Gnieznieńskie w r. 1449. którą metropolią rządząc półpięta lata, w roku 1454. żyć przestał, w Oporowie u 0O. Paulinów pogrzebiony. Stefan drugi syn Mikołaja wojewody Łęczyckiego, najprzód stolnik Łęczycki, podpisał z tym tytułem Pokój Brzeski u Łask. w stat.fol. 140. potem kasztelan Brzeziński 1451. u Łask. w stat.fol. 82. i 83. Piotr syn tegoż Mikołaja, w roku 1436. chorąży Łęczycki, u Łask. w stat. fol. 140. wspomina go Damalewicz in Episc. Cujav. z tym tytułem fol. 308. gdzie o nim powiada że go brat arcybiskup Gnieznieński, nad inne

[ocr errors]

fol. 170. Erazm kasztelan Kruświcki na klasztor w Mogile dobroczynny, żona jego Kamieniecka herbu Pilawa, z której został syn Stanisław. N. starosta Kruświcki miał za sobą Herburtownę kasztelankę Bełzką, z której potomstwo zostało. Piotr, Paweł, Stanisław i Tomasz w Łęczyckiem r. 1648. N. była za Jędrzejem Niszczyckim wojewodą Płockim koło roku 1517.

Opruth. Stanisław Opruth z Niedrwicy 1527. podpisał list Zygmunta I. dany miastu Lwowskiemu.

Oraczewski herbu Śreniawa z krzyżem, w Krakow. skiem województwie, wszakże przodek wyszedł z Kaliskiego. Piotr Oraczewski pisarz ziemski Krakowski umarł 1610. mąż zdrową radą, wymową i ludzkością wszystkim miły, deputatem bywał na trybunał, posłem na sejmy, r. 1576. podpisał Ustawy zjazdu Jędrzejowskiego. Constit. fol. 246. a w roku 1587. sędzia kapturowy Krakowski, Constit. fol. 421. i 471. z Elżbietą Uleńską zostawił córki: z tych Barbara żyła z Piotrem Boratyńskim, Elżbieta z Alexandrem Sulinskim, Krystyna za Sebastyanem Słupskim, Zofia za Stanisławem Kucharskim w wielkiej Modlnicy. Synowie zaś, pierwszy Adam dziedzic na Kalinie wojski Krakowski 1627. miał za sobą Kącką, z której zostawił potomstwo; drugi Marcin żołnierz dobry, pojął Boratyńską, i z tej były dzieci; trzeci Zygmunt w Wołoszech w potrzebie zginął; czwarty Stanisław, żona jego Kącka, Wojciecha burgrabiego Krakowskiego córka, którą Borkowna urodziła, i z niej potomstwo. Bracia rodzeni pisarza ziemskiego Krakowskiego Piotra, jako też i stryjeczni byli: Jan w Przybisławicach mila od Krakowa, po którym się jeden został Jędrzej, ten z Rudecką miał potomstwo, ale Przybisławice wyszły z rąk ich w dom Ługowskich. Drudzy Oraczewscy których Minocka urodziła, Stanisław i Stefan r. 1648. sędzia kapturowy Krakowski. Z tych Stanisław, miał za sobą Annę Podłęską, Stefan zaś córkę Adama Rzeszowskiego, od obudwu byli synowie i córki; córka Stanisława, Anna była za Nikodemem Białobrzeskim, druga Dorota za Misiowskim. Baran. N. miał za sobą Jadwigę Borowską. N. pod Korsuniem w niewolą od Tatarów wzięty r. 1648. Kochow. Climac. 1. lib. 1. N. miał za sobą siostrę Tynickiej pisarzowy Sendomicrskiej, z której córka Katarzyną żyła r. 1705. Michał miał za sobą Sobolewską, (ta po jego śmierci poszła za Kąckiego komornika Ksiązkiego,) z niej córki, Anna, Pawłowi Napierkowskiemu sędziemu Wielickiemu i Bocheńskiemu, druga Apollinara Mszaneckiemu, zaślubione: syn zaś Józef zabity gdy kościoła honor windykował r. 1705. z Heleny Sułkowskiej w Rawskiem dwóch jego synów, Michał i M voto Strawińską takoż sędzi inkę ziemską Starodubowską, zostawił syna Jako ba, i córkę Konstancyą in voto de Raessową sędzinę ziemską Trocką. — Heraldyka fVielądka.

[ocr errors]

Oratowski. Wasil Oratowski poseł z województwa Bracławskiego, podpisał pacta conoenta Władysława IV. roku 1632.

Orchowski herbu Nałęcz, w ziemi Chełmskiej. Floryan z Orchowie stolnik Chełmski, podstarości i sędzia grodzki Lwowski, podpisał się na przywileju danym Rusi 1537. Bronisław gonił z kopiją na weselu Jana Zamojskiego. Biel. fol. 793. N. Orchowski miał za sobą Charzyńską, która po jego śmierci poszła za Chmieleckiego. N. była za Bielskim Stanisławem, ale sterilis. Apollonia zakonnica u Wszystkich ŚŚ. we Lwowie. Alexander najprzód podwojewodzy potem starostaTrembowelski z Stawskiej spłodził dwóch synów: pierwszy Marcin stolnik Chełmski, miał za sobą Bielską wdowę po Siestrzewitowskim, z której syn Alexander z Barbary Wojnianki, miał córkę Helenę Sienicką sędzinę Kijowską, ale sterilem; drugi Floryan stolnik Chełmski, podstarości Lubelski, z sejmu 1667. komissarz do rewizyi ksiąg ziemskich grodzkich i podkomorskich w Chełmie i Krasnymstawie: Constitut. fol. 23. z sejmu 1661. deputat na trybunał fiskalny, Constit. fol. 3. z Alexandry Bielskiej, spłodził syna Marcina, ten z Joanną Liniewską, miał córki dwie, jedna z nich Maryanna była za Mikołajem Brodowskim, od której córka została, Anna Katarzyna Komorowska a potem Kapuścińska. Paprocki namienia Orchowskich herbu Rawicz, rozumiem jednak, ze omylnie. N. stolnikowna Chełmska, była za Borzęckim starostą Lubelskim , druga Anna za Piotrem Gruszeckim. N. za Teofilem Czarnowskim skarbnikiem Buskim. Katarzyna podczaszanka Chełmska za Alexandrem Podolskim. N. za Kruszelnickim Alexandrem chorązym Czerniechowskim.

Orczyński patrz Bolko.

Orda herbu Ostoja, w księztwie Litewskiem, z tą jednak róznicą, jako pisze Kojał. in MS. ze widział na trumnach w cerkwi Wowickiej, ze nie miecza między księżycami zażywają, ale dwóch gwiazd, z których jedna na górze, a druga na dole, wszakze niektórzy z tego domu juz temi czasy między księzycami miecz otłuczony kładą. Wasil Orda chorąży Piński, sławny odwagą żołnierz, w różnych expedycyach osobliwie przeciw Kozakom. Stanisław Wincenty posłował na sejm 1652. zkąd deputatem stanął na trybunał skarbowy Litewski. Constit. Jol. 17. W roku 1662. już instygator Litewski, komissarzem naznaczony z sejmu do zapłaty wojsku. Constit. fol. 6. W r. 1670. już kasztelan Zmu

« ZurückWeiter »