Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

A

7.

In nonnullis etiam de pofsit adhibere, ut fimul significetur, an quid veniat vel existat.

4. Quòd xare item ut eti fignificat locum, quo quid movetur, et in quo quid est; hinc eandem etiam vim habet et in multis idem valet, ac ad, in.

5. Si fingas, eum, qui aliquo tendit, ascendere, hic, quum redit, deorsum fertur et defcendit. Hinc ex 2. videtur factum, ut in nonnullis acata fignificet re-, rurfus.

6. Quod xata fignificat motum per locum ex a et 3.: hoc fi ad tempus transferatur, XATA fignificat continuationem temporis.

Si quis contra aliquid vel in aliquâ re vim suam exerceat: fieri certe poteft, ut efficiatur, quod vult et conatur. Ex eo videtur factum, ut xata in nonnullis Compofitis fignificet effectum finemve rei vel actionis, quæ Simplice fignificatur.

8. Eâdem de causâ, fi qua vis contra aliquid valeat, hoc consumetur. Idcirco. Kata etiam confumtionem rei fignificat.

Si quid fit vel fiat contra jus et fas, aut contra quàm debet; erit pravum. Atque ideo, fi hoc respiciatur ; xata ex vi, qua notat contra, fignificat etiam pravum aut malum quid dam.

10. Si qua vis per omnia diffundatur, et contra impedimenta valeat; ea certe eft maxima. Quare ex 3. et 1. xata etiam vim Simplicis adjecti auget.

11. In nonnullis Compofitis xata significat, aliquem rem quæ Simplice Verbo notatur, effi

9.

cere.

I

cere. Et hæc quidem vis videtur duci ab eâ quam n. 7. indicavimus.

12. Præterea quæ Præpofitio separata fignificat, si minus omnia, quædam tamen ex his ad Composita videntur posse transferri. Kata itaque potest significare.

a Universale quiddam et distributionem ex f.

B Objectum, five rem in quâ actio verfatur ex d. y convenientiam aut fimilitudinem.

XI. Meta proprie videtur fignificare cum aliqua re, aut proxime poft aliquam rem. Si hæc Præpofitio feparatim conftruatur cum Nomine, fignificat cum Genitivo, aliquid cum altero conjunctum effe, item ut Latin. cum; sed cum Accufativo idem valet ac polt, et de tempore et ordine adhibetur, atque apud Poëtas etiam significat in, ad In, Compositis.

1. Ex propriâ vi fignificat conjunctionem, et idem valet ac cum.

2. Qui cum aliis aliquid habet, ejus est particeps. Hinc significat participatum et communionem. Et hoc quidem cum priore habet convenientiam,

3. Ex propriâ vi alterâ idem valet ac poft.

4. Qui aliunde alio proficiscitur ; post se relinquit locum, unde et per quem ivit; Præterea post tempus aliquod eo loco est, quo pervenit. Hoc videtur locum feciffe hac Præpofitione fignificandi, aliquid de loco quodam in alterum pervenire. Unde idem in multis valet ac trans.

5. Quod

[ocr errors]

5. Quod de loco quodam in alium pervenit, ejus status mutatur. Hinc factum est, ut in plurimis peta significet mutationem rei, quæ Simplice significatur; atque in interpretatione nonnullorum Compositorum poteft adhiberi re-, rurfus.

6. Qui aliquo transit; eo pervenit, eo etiam tendit. Hinc in nonnullis Compositis peta significat aliquid de loco aliquo alio moveri, et idem valet ac ad, in.

7. Si ponas transitum ; erit etiam locus medius inter duo loca, unde et quo quis trane fit. Præterea quod cum aliis est; poni etiam potest inter hæc effe. Hæc videtur causa, cur peta in nonnullis fignificet medium quiddam, et idem valeat ac inter. : 8. In Compositis quibusdam cum Nomine pofsis fingere, cum Præpofitione usta junctum esse Nomen Simplex, quod idem de ev, Eo et κατα monuimus. .

XII. Tlapa proprie videtur fignificare motûs initium ab aliqua re fieri, et aliquid præter rem aliquam promoveri

. Significat itaque, aliquid apud vel juxta aliquam rem esse. Hinc ducuntur fignificationes, quæ huic Præpofitioni extra Compositionen tribuuntur. Significat.

a. Id, unde quid oritur vel proficiscitur.

b. Propinquitatem, et idem valet ac ad, apud, juxta.

c. Locum, et ubi quid est, et quo quid moyetur.

d. Tempus,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

d. Tempus, per quod quid est, ejusque iterationem, ut: wapa penua, altero quoque menfe ; Wapo tpers penyas, tertio quoque menfe.

e. Caufam moventem.
f. Aliquid effe in alicujus poteftate.
g

Idem valet ac præter, et præter vim propriam, qua hæc Præpofitio fignificat apud, juxta, idem valet ac,

a. Præter, contra, vim pugnandi habens. B. Præter, extra, vim excipiendi habens.

y. Præter, fupra, ultra, significans, aliquid excedere modum.

h. Comparationem, et eam non solum per se ipfam, fed illam etiam, qua fuperius quiddam notatur, atque hæc Præpofitio additur inferiori.

i. Derivationem, atque adjungitur ei, unde quædam vox ducitur.

In Compofitis fraga.

1. Ex a. significat propinquitatem, et idem valet ac ad, apud, juxta, prope.

2. Neque a priori differt, fi aliquid addi vel adjunctum esse.

3. Ex superioribus atque proprie fignificat idem ac præter, et hinc in nonnullis trans.

4. Si quid juxta sem aliquam lit constitutum aut ei additum,exiftimatur etiam huic conjunctum. Hinc rapa fignficat etiam conjunctionem, et idem valet ac ouv, cum, una, fimul.

5. Si quid aliquo moveatur ; eo etiam pervenit aut penetrat. Itaque ex propriâ vi et a in nonnullis Compofitis Tapa idem valet ac e15, pos, ad, in, intro.

6

Traga significet 6. Il capol ex h. significat Comparationem, et hæc quidem vis inde manat, quod in comparando res altera juxta alteram ponitur, aut certe animo res inter fe conferuntur. Hinc aaga significat quoque Comparationem et Similitudinem.

7. Si quid præter rem aliquam moveatur ; hanc leviter modo tangit, neque ex instituto. Hoc quum refpexerint, Compositis multis tribuerunt vim minuendi, atque inde significat etiam leviter, leniter, obiter, clam, temere, negligenter, fortuito.

8. Si quis locum prætereat; eum existimatur non curare, negligere: aut fi quis quem non dignetur intueri, fed oculos præter eum alio tendat ; eum judicatur defpicere. Hinc Tapa accepit vim negligendi, despiciendi

. 9. Quum Præpositio Topa separata idem valeat ac contra ad pugnam fignificandam; hanc eandem vim etiam habet in Compositis quibusdam.

10. Quod contra aliquid movetur ; id hoc retro pellit. Hinc ex superiore vi manat ea, qua rapa in Compositis quibusdam idem valet ac re-, retro.

11. Quod fupra monuimus de xata fignificante contra g. 11. 9., id huc etiam transferendum est. Nimirum quod fit contra jus et fas, aut contra quam decet vel alii fentiunt, id existimatur pravum et vitii quiddam habere. Idcirco

etiam vitium aut malum significat. 12. Quum Tape ex h. adhibeatur in comparando ad superius quiddam fignificandum, et

Tapa

ex.

« ZurückWeiter »