Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Delectos populi ad proceres, primumque parentem,
Monstra Deum refero, et, quæ sit sententia, posco.
Omnibus idem animus scelerata excedere terra;

60 Linqui pollutum hospitium, et dare classibus Austros. Ergo instauramus Polydoro funus, et ingens Deorum electis principibus populi, et primum patri meo ; et peto, quis sit corum sensus ea de re. ldem est omnibus consilium, abire er impia regione, deserere funestatum hospitium, et præbere rela rentis. Itaque apparamus exequias Poly

relinquit duo Burm.—58. Dilectos alter Hamb. p. et proceres Menag. pr. parentum aliquot Pieriani.—59. et deest Menag. pr.-60. abscedere Goth. tert. ---61. Linquere pars codd. et edd. At Heinsius cum aliis, inter quos Medic. Gud., linqui, eadem vi, sed poëta potest videri voluisse orationem variare. polluto tert. Rottend. austrum pr. Hamb.-62. Polydori sec. Rottend. Moret.

NOTE Hic igitur fortasse sacra fames, est bns, deposita veste purpurea, ut est magna fames.

apud Danielis Serviam, qui citat 61 Dare classibus Austros) Commu. Catonem ; sed addit cæruleum a vetatio: id est, committere classem rentis. teribus nigrum dici: unde fortasse Posuit Austros, ventum meridionalem, hic cærnleæ vittæ, nigræ sunt. vi. de quo Ecl. 11. 58. pro vento gene- Cupressus addebatur aris et bustis ratim. Euntibus enim e Thracia in ad latera : vel quia gravis est odoris, insulam Delum, Auster contrarius, ad fætorem cadaverum leniendum: Boreas commodus est.

vel quia semel excisa non renascitur, 62 Instauramus Polydoro fumus, &c.] ad mortem exprimendam; vel quia Perstringit hic ceremonias funebres, cariem non sentit, ad gloriæ immorquæ fusius, lib. vi. 215. describentor. talitatem significandam. vii, Iliace 1. Instaurat funus, quia male tumu- mulieres crines solverunt: alluditque lains primo fuerat, projectus nimi- poëta ad morem Romanum, qui forte rum ac telis obrutus: unde videri fuit etiam apud Phryges: nam Græci potuit inhumatus. 11. Funus alii se- crines in luctu non solvebant, sed pulcrum explicant, alii pompam fune- secabant; ut ait Plutarch, in Roman, brem. III. Manes sunt animæ mor- Quæst. vill. Cymbia : vasa oblonga tuorum : hic anima Polydori, de iis et angusta, in modum cymbæ et naviGe. iv. 469. iv. Ara, numero plu- culæ. ix. Sanguinem, et lac; etiam rali, quia heroum animis geminæ sa- aliquando vinum, et mel, et aquam crabantur; infra 305. Hectori An- affundebant: quia his pasci et dedromache geminas causam lacry. lectari animas credebant, præcipue mis sacraverat aras.' Ecl. v. 66. pas- sanguine: hinc etiam gladiatorum tores Daphnidi,' en quatuor aras, Ec- certamina circa bustum : binc Odyss. ce duas tibi Daphni.' v. Cæruleis XI. 36. Ulysses Tyresiæ Manibus savittis et tæniis ornabantur aræ : et cra faciens, non eum educit, nisi cæruleus color, tum in sacris usui fuit; etfuso in scrobem multo victimarum unde Valer. Argon. 1. 776. 'multa sanguine. X. Animum condebant sepallens ferrugine tanrus, Stabat ad pulcro ; quia, qui fuerant inhumati, huc, cui cæruleæ per cornua vittæ :' hos errare centum annos existimatum in luctu assumi solebat a mulieri. bant. x. Voce ciebant, et appella

Aggeritur tumulo tellus; stant Manibus aræ,
Ceruleis mostæ vittis atraque cupresso;
Et circum Iliades crinem de more solutæ.

65
Inferimus tepido spumantia cymbia lacte,
Sanguinis et sacri pateras: animamque sepulcro
Condimus, et magna supremum voce ciemus.

Inde, ubi prima fides pelago, placataque venti Dant maria, et lenis crepitans vocat Auster in altum, 70 Deducunt socii naves, et littora complent. Provehimur portu; terræque urbesque recedunt. Sacra mari colitur medio gratissima tellus doro, et multum terræ accumulamus in sepulcrum: eriguntur altaria animæ ejns, tristia cæruleis taniis et nigra cupresso : et Trojane circumeunt passis capillis, juxta consuetudinem. Infundimus pocula spumantia tepido lacte, et pateras sanguinis hostiarum : et claudimus animam in sepulcro, et magna voce ultimo conclamamus. Deinde statim ut prima securitas maris apparuit, et venti præbuerunt quietum mare, et Auster blande strepens invitavit ad nurigationem : socii detrahunt naces et tegunt littora. Recedimus e portu, terræque et urbes relinquuntur. Medio in mari jucundissima insula incolitur, dicata matri Nereidum et Neptuno Ægæo:

sec.—63. cumulo alter Hamb. et pr. pro var. lect. tellus tumulo Sprot. ---64. nexe Voss. cupressu tres Burm. cum Pierianis, ut alibi variant. cf. Pier. -65. At pr. Hamb. Iliadas Voss. crinis libri ap. Pier.-66. trepido Hamb. sec. et Exc. Burm. fumantia Ondart. Kymbia Parrhas.—67. sacras p. Exc. Burm. animaque Franc.-69. prima quies Goth. tert. prona fides pr. Moret. a m. pr., solenni potias lapsu (de qno v. Burm.) quam exquisitioris epitheti studio, quod nec facile feras h. l., multo minus desideres. pacataque Parrhas. –70. lenis crepitans. displicet merito duplex epitheton, etsi similium exemplorum auctoritate defendi forte possit. v. Burm. Heins. conjecerat segnes crepitans, Burm. lentos c. Toupius in Suidam P. II, p. 138 lenicrepitans, quod in Lucretio non displiceret. "Jortin (Tracts Tom. II, p. 470) jungit: Auster lenis vocat crepitans. Pierios e codd. aliquot landat lene crepitans, quod consuetudine Virgilii satis tritum teneri potest. Nam quod nltima in tono et ante duplicem consonam producitur, insolens esse non videtur. Jo. Schrader. tamen in schedis ingeniose conj. lene increpituns.--72. Prævehimur duo Burm., male, terre sine que duo.—73. medio colitur Gud, cum multis aliis. Porró Burm. h. I. et jam ad Ovid. Fast. vi, 177 emendat gratissima Delus, probante Burmanno Secundo ad Anthol. Poët. Lat. p. 460, addit Schrader. Emendatt. C. 3, p. 39. quod sic quoque in Ciri v. 473 legitur. Et habet sane qno placeat. Videamns tamen,'annon poëtica ratione exquisitius ponatur gene. ricum nomen, tellus. Porro in tali positii, ut hic verba vides : Sacra-gratissima tellus Nereidum matri potest forte iellus magis placere. Tellus autem pro insula non adeo abhorrere ab usu poëtarum videtur. Subennt modo illa animum : Claudian, de R. Pr. 1, 192 Ceres de Sicilia: salve gratissima tellus. Ovid. Met. III, 597 Forte petens Delum, diæ telluris ad oras Applicor. et iuf. v.127 crebris freta consita terris. Etiam Senecæ locus Herc. tur. 15 tanquam ex nostro expressus vulgatæ lectionis columen haberi potest : Quibusque natis

NOTÆ bant ter proprio nomine, ut facilius namque revocarent: tum ter rale dicerrantem animam ad sepolcrum .ur. to, discedebant.

Nereidum matri et Neptuno Ægæo:
Quam pius Arcitenens, oras et littora circum

75 Errantem, Gyaro celsa Myconoque revinxit, Immotamque coli dedit, et contemnere ventos. quam pius Apollo religavit Mycone alta et Gyaro, ragam antea circa littora et circa extrema terrarum : et voluit coli stabilem, et aspernari ventos. Illuc navigo : illa

mobilis tellus stetit.74. Neptunio aliquot ap. Burm. Pier. Ald. pr. Neptune Ennosigạo Titius Loc. controv. xv, 16. Versus haud dubie ex poëta antiquio arreptus, forte idem ex Græco versus. v. Escurs. iv.-75. prius interpretatur Pompon. Sab, et notatum pro var, lect, in Servianis ; sicque aliquot Pierii trèsque Burm., quod jam Broukh. probarat, et docte illustravit Burmann. Secundus ad Anthol. 1. c. p. 460, ut sit prius errantem. Ad terræ tamen motum sub Augusto, si Teriulliano fides habenda, factum referri hic nihil potest. arquitenens scribitur in Medic. et aliis v. Heins. Actius arcitenens conj. Cuning., parum feliciter.–76. Ordo verborum ab Heins. Medicei alio. rumque, etiam Pierianorum, codd. auctoritate est restitutus. Volgo in scriptis et editis leg. Mycone celsa Gyaroque. Sed, Mycone vitiosum esse, et Pierius vidit et facile apparet; est enim Múkovos; ortum forte, ut Heins. vidit, ex Mycono e celsa, cf. eund. ad Ovid. Ep. XX1, 81, docentque id var. lect. e Burm. codd. Myconoé, Miconee, Michonaë, it. M. excelsa et celsa, ut in Goth. Sed Heins. porro rescripserat Gyaro e celsa, sine libro, quod recte Burm. reliquit. celsa unus Leid. Aberratur etiam : Álicone, Micono, Giaro; cujusmodi errores notare piget, prætermittere tamen non licet. rerexit Codex Amstel. ap. Burmann. Secund. I. c. ligarit pr. Hamburg. In landato Epigrammate: Delos jam stabili revincta terra.-77. componere Oudart., male. v.

NOTÆ

74 Nereidum, &c.] Delum insulam gunt, et quasi revinciunt. Mycone et significat, in qua nati Apollo et Diana, Gyaros, duæ ex iis, pro ceteris hic Ecl. 11. 67. Una est è Cycladibus appellantur, quamvis aliquæ sint Delo insulis, in Mari Ægæo, quod hic propiores. Mycone quidem ad ortum, dicitur Neptunus Ægæus: vel ab Ægis una e Cycladibus, nunc Mycoli: celsa Eubææ oppido ; vel ab Æga Æolidis dicitur propter montem ejns Dimagpromontorio, juxta Strabonem; vel a tum. Gyaros, ad occidentem inter erebris insulis, quæ procul aspicien- Sporades, sterilissima, et a Romanis tibus videntur habere speciem airwv olim destinata facinorosorum exilio : caprarum, juxta Festum ; vel ab Ole- nunc Caloira a quibusdam vocatur ; nia capra, cælesti sidere, quæ exo- quanquam incerti admodum est, et riens graves ibi tempestates excitat. situs, et nominis. Arcitenens] ApolIbi magna insularum multitudo: qua- lo, qui statim ut natus est, Pythona rum meridionales dicuntur Sporades, serpentem arcu et sagittis occidit; a oteipw spargo, quia dispersæ sunt in Latonam matrem suam, tum grasine ordine; septentrionales vero Cy- vidam, immissum a Junone: unde clades, a kurdos circulus, quia quasi in pius dicitur. De Neptuno, Æn. 1. 129. circulum dispositæ sunt circa Delum: De Doride, qnæ Nereides ex Nerco quam, antea vagam, post Latonæ vero fratre suscepit, Ecl. x. 5. partum ani affixam loco, circumcia, 77 Immotamque, &c.] Olim dicitur

80

Huc feror; hæc fessos tuto placidissima portu
Accipit. Egressi veneramur Apollinis urbem.
Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerdos,
Vittis et sacra redimitus tempora lauro,
Occurrit; veterem Anchisen agnoscit amicum.
Jungimus hospitio dextras, et tecta subimus.
Templa Dei saxo venerabar structa vetusto.
Da propriam, Thymbræe, domum! da moenia fessis,

85

tranquillissima excipit securo portu nos lassos : egressi e navibus veneramur urbem Apollinis. Rex Anius, idem rex populi et sacerdos Apollinis, coronatus circa caput taniis et lauro dicata Apollini, venit obviam, et agnoscit Anchisen antiquum amis cum. Jungimus manus in signum huspitii. Reverebar templum Apollinis conditum vetere suro: 0 Thymbræe, concede nobis propriam sedem, da muros fatigatis,

Burm. cum fixa sit, jam non agitatur ventis, ut ante; sed est heuberta kal
Arporos.--78. et fessos Exc. Burm. huc f. Dorvill. toto Montalb.-81. lauru
Caris

. lib. 1, 109 legit, notante Heins.--82. Aberrant fere codd. Heins. et Burmanni in Anchisem; ut vero metro consulant, concinnant reliqua varie : teteremque A. vel veterem Anchisemque vel v. A. cognorit. Etiam pro agnoscit plerique ap. Pier, et Heins. agnovit, etiam sic vetustiss. fragm. Vatic.84. veneramur aliquot ap. Pier. et Heins. et unus Burm. ex antecedente oratione, aut forte ab aliquo, quem offendebat post v. 79 veneramur, quod sequitur, venerabar. Eadem de causa et quia oratio paulo molestius decurrit, Jac. Bryant acute suspicabatur, versus 80–81 esse insititios. Saltem hoc concedendum: versus a poëta nondum satis politos et reliquis adaptatos esse. Equidem suspicabar versum 79 post Accipit inexpletum relictum, male esse ab alia manu suppletum.--85. patriam domum Schol. Horat. Cruqu. lib. II,

[blocks in formation]

errasse mari, atque adeo aliquando Dorippe fuere tres, Enn, Spermo, et ventorum agitatu mari submersa esse.

Elais, dictæ Cænotrope, a kads novus, Deinceps vero Añaos manifesta vo- et tpértw certo : quod Bacchi benecata est: vel quia Latonæ locum ad ficio, quicquid tangerent, novas in pariendum quærenti, tutum a serpen

formas verterent: Eno quidem in tis Pythonis insidiis ; subito e mari

olvov vinum ; Spermo in orépua semen emersit: vel quod diluvium Ogygium, triticeum ; Elais in Aalov oleum. Fa. quod Deucalioneum longe præcessit, bula inde est, quod pater magnam prima ex aquis apparuit: vel quod eorum vim colligeret, ex donis ApolPhæbi oracula, alibi obscura, hic lini Delio oblatis. Constat enini ex manifesta sunt. Fabulam aliqui refe- antiquis monumentis, quæ citat Cerrunt ad terræ motus, quibus agitabatur danus, aram Apollinis Delii nullo antea, et deinceps agitari desiit; alii victimarom sanguine cultam fuisse, ad securitatem portus. Urbs ejus sed precibus, floribus, &c. unde ait primaria dicta est etiam Delos. solum Æneas venerabar; et preces

80 Rex Anius, &c.] Veterum more, suas, non etiam victimas commemorex idem et sacerdos : Apollinis filius ex Rhea, vel Rhæa. Filiæ ejus ex 85 Thymbræe] Strabo l. xil, ait

rat.

Et genus, et mansuram urbem! Serva altera Trojæ
Pergama, reliquias Danaum atque immitis Achilli !
Quem sequimur ? quove ire jubes ? ubi ponere sedes?
Da, pater, augurium ; atque animis illabere nostris.

Vix ea fatus eram : tremere omnia visa repente,
Liminaque, laurusque Dei; totusque moveri
Mons circum, et mugire adytis cortina reclusis.
Submissi petimus terram, et vox fertur ad aures:
Dardanidæ duri, quæ vos a stirpe parentum

90

et familias, et urbem stabilem! protege secunda Pergama Troja, reliquias Græcorum et crudelis Achillis! Quem sequimur ? aut quo imperas nos ire, et ubi statuere sedes? O pater! præbe nobis omen, et descende in mentes nostras. Vir dixeram ista: statim omnia risa sunt trepidare, et porta, et laurus Dei : et totus mons circum concuti, et tentorium sonare apertis recessibus. Humiles cadimus in terram, et rox pervenit ad aures : Trojani fortes ; quæ terra vos produxit a prima origine

Od. 13, quod illustrat Heins. Da T. domum propriam Montalb.-87. Achilli firmat Heins. et h. I. cf. sup. 1, 34, al. Achillis. At Achillei fragm. Vatic.90. erat Parrhas. in marg.-91. Liminaque et l. duo ap. Burm. limina sunt Zulich. que post limina plane abest a Franc. laurosque Rottend. tert. a m. pr. --93. et deest Leid. et Oudart. ad auras aliquot Pier. sec. Hamb. et Witt. v.

NOTÆ

vas

campum esse Thymbram, in agro Cortina] Proprie fait

tinTrojano, quem Thymbrius Auvius gendis lanis, dictum a corte, basseinterfluit, in Scamandrum influens, cour; vel quia hujus vasis forma ubi templum est Apollinis Thymbræi: rotunda fuit, ut cortis, quam rotundam quibus locis ex Servio nomen est a fuisse habemus ex Catone; vel quia copia thymbræ, herbæ condimen- vasis hujus magnus erat usus in corte. tariæ, sariette. Hic Æneas Apolli- Hinc a formæ similitudine cortinæ nem, non Delium vocat, sed Thym- appellatio translata est ab Eunio bræum : ut ostendat unum enndem- ad significandum hemispharium cæli. que Deum esse, eumque sibi placabi- 'Quæque freto cava cæruleo cortina Jeni reddat, commemoratione Trojani receptat. Hinc ad exprimendum cultus et patrii templi.

tentorium circa tripoda Delphicum, 91 Liminaque, laurusque, &c.] Vel ubi sedens Pythia puella vaticinaba. laurus, qua caput simulacri corona- tur. Hinc ad vela illa quibus in batur. Vel potius laurea sylva, con- theatro histriones latent; et in sacris sita in templi limine seu vestibulo: libris quælibet pellicea tentoria, cour. more veterum, qui lucos templis ad- tines. Alii aliunde deducunt: vel a debant. Notetur hic syllaba que, corio Pythonis serpentis, ex quo tencontra naturam producta.

torium Delphici tripodis factum di92 Mons, &c.] Cynthus, mons Deli cunt: vel a corde puellæ, quod illic a insulæ : unde Apollo Cynthius, et Phæbo tenebatur : sed primum proDiana Cynthia.

babilius Vossio videtur, Scaligero,&c.

« ZurückWeiter »