Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Fates xxiv, 227, 106

85. xxvii, 86, 233
Fauns xxiii, 227, 33. xxv, 36, 112. xxvi, Hindostan xxiii, 226, 31
264, 188

Hippopotamos xxiv, 228, 108
Fig xxiii, 235, 45

Homer xxii, 11, 22. xxvi, 279, 207
Fig-leaf xxiji, 233, 43

Honeysuckle xxv, 225, 155
Fillet xxiii, 236, 47

Hook xxvi, 45, 176. 265, 190
Fir xxiv, 44, 72. xxv, 257, 158

Horse xxv, 34, 111. 38, 115. xxvi, 273,
Fire xxiii, 231, 41. xxv, 39, 117. xxvi, 201
34, 162. 43, 172. 260, 184

Horus xxiv, 215, 88. xxvi, 269, 195.
Fish xxiv, 222, 98. xxv, 256, 158. xxvii, xxvii, 75, 220
79, 224. 81, 227

Hydra xxv, 48, 130
Fly xxv, 46, 125

Hyes xxv, 50, 133
Forgeries xxvii, 72, 215. 83, 229 Hymns xxii, 11, 12
Fortuna xxv, 41, 119

Jaggernaut xxiv, 226, 103. xxv, 42,120
Frey xxv, 42, 120. 43, 122

Janus xxv, 51, 134
Freya xxiii, 237, 50. xxvi, 268, 194. lao xxv, 51, 134
xxvii, 76, 221

Japan xxiii, 226, 31
Frogs xxvi, 273, 201

Ice xxiii, 240, 53. xxvi, 269, 196
Gabriel xxiv, 48,82

Jephtha xxvi, 40, 168
Games xxvi, 273, 201. 274, 202

Jews xxiv, 37, 61
Game xxvi, 34, 162

Ilithyiæ xxv, 245, 140
Ganymede xxv, 43, 121

Incarnations xxvii, 86, 233, 234
revetvides xxiii, 234, 44

Incubation xxvii, 77, 223
Genius xxvi, 35, 163

Infinity xxiii, 227, 34
Gernians xxiii, 3, 5

Initiation xxvi, 36, 163
Giants xxiii, 6, 10

Ino xxiii, 10, 20
Gio xxiv, 33, 54

Invocations xxvii, 72, 217
Goat xxiii, 227, 33. 234, 44. XXV, 39, Io xxiv, 33, 54

116. 51, 134. 257, 159. xxvi, 264, Ionic order xxv, 255, 155
188. 265, 191. xxvii, 76, 221

'INTTA, 'INNIA, 'INNIOŁ XXV, 37, 113
Gonnis xxvi, 259, 184

Isa, Isi xxiv, 33, 54. xxvi, 269, 195. xxvii,
Good and Evil xxiv, 227, 106

75, 221
Goose xxvi, 265, 190

Isis xxiii, 8, 18. 230, 38. xxiv, 33, 54.
Gorgo xxvi, 46, 179

XXV, 40, 118, 119. 41, 120. xxvi, 269,
Graces xxiii, 234, 44. xxvi, 43, 173 195
Greeks xxiv, 37, 61. 38, 62

Ithyphallics xxv, 243, 138. 246, 142
Groves xxiv, 44, 73

Juno xxiii, 229, 36. xxvii, 78, 223 sos-
Gryphon xxv, 248, 144. xxvi, 46, 178 pita xxvi, 266, 191
Habaldur xxvi, 39, 167

Jupiter xxiv, 43, 71, XXV, 37, 114. xxvi,
Hades xxv, 248, 145

276, 205. xxvii, 74, 219. 77, 223
Hand, (Priapic) xxiii, 235, 46

Iunx xxvii, 78, 223
Happy Islands xxvi, 41, 170

Juul xxv, 43, 122
Hare xxiv, 229, 108

Key xxiii, 235, 46
Harmony xxv, 39, 116. xxvi, 272, 200 Kopn xxv, 39, 117
Hawk xxiv, 228, 108

Kpovos xxiii, 227, 34. 230, 39. xxvi, 41,
Hecate xxv, 257, 159

170
Herald xxv, 258, 160

Labyrinth xxiv, 221, 96, 97
Hercules xxiii, 2, 3. xxv, 38, 115. 48, Lamp xxiii, 232, 41

130.51, 133. 242, 136. xxvi, 263,188 Latona xxiv, 214, 87
Hermaphrodite xxvi, 272, 199

Laurel xxiii, 237, 49. xxiv, 42, 69
Hermheracles xxvi, 43, 172

Leopard xxv, 46, 126
Heroes xxvi, 278, 207. 279, 208. xxvii, Leucothoë xxii, 10, 20
69, 210

Libations xxiv, 41, 68
Hertha xxüi, 229, 36

Liber xxüi, 9, 18
Hierapolis xxvii, 74, 219. 78, 224 Libera xxv, 40, 118. xxvi, 277, 205
Hieroglyphics xxiii, 6, 12. xxiv, 39, 64. Libitina xxv, 40, 118
40, 65

Light xxiii, 12, 24
High places xxiv, 219, 94

AIKNITHX xxvi, 38, 165
Hindoos xxiii, 3, 5. xxiv, 36, 59. 213, Lingam xxiv, 222, 98. xxvi, 265, 191.

xxvii, 82, 228

Nelumbo xxv, 250, 146. 254, 152
Lion xxv, 33, 109, 110, 38, 115. 39, Nepthè xxv, 40, 118

116. 51, 134. 242, 137. 257, 158. Neptune xxiv, 223, 100
xxvi, 260, 185. xxvii, 74, 219

Net xxvi, 269, 195
Lizard xxv, 47, 128

Night xxiv, 213, 86
Loadstone xxiv, 216, 89

Nocturnal sun xxv, 50, 132, 242, 136
Local Deities xxiv, 35,57

NOOX xxvi, 37, 164
Logging Rock xxvi, 270, 197

Nymphs xxvi, 264, 189
Lok xxvi, 268, 194

Oak xxiv, 43, 71
Lotus xxv, 250, 146. xxvii, 76, 221. 84, Obelisk xxiv, 224, 102. xxvii, 79, 225
231

Ocean xxvi, 264, 189
ΛΟΦΟΙ ΕΡΜΑΙΟΙ ΧΧVi, 271, 198 Odin xxvi, 42, 171. xxvii, 76, 221
Love xxiii, 12, 24. 227,34. xxiv, 35, 56. Oil xxvi, 270, 197
xxvii, 75, 220

Olen xxiv, 43, 70
Lucetius xxiv, 225, 103

Olive xxiii, 16, 27
Lucina xxv, 245, 140

ΩΜΗΣΤΗΣ XXV, 247, 143
ATKEIO& xxiv, 225, 102. xxvi, 260, Ops xxiii, 230, 38
186

Oracles xxiv, 41, 68. 46, 76
ATZIOZ ATEQN xxiii, 9, 18

Ordeal xxv, 259, 160
Lux xxiv, 225, 102

Orders of architecture xxv, 254, 153
Lyre xxv, 38, 116

Orpheus xxiii, 10, 21
Macha Alla xxiii, 13, 25. xxvi, 259, 184 Osiris xxiii, 6, 10. 8, 18. 9, 19. 225,
Mars xxv, 39, 116. 44, 122

29. xxiv, 34, 55. 226, 105. XXV, 35,
Marvellous, (love of the) xxiii, 2, 3

111
May-pole xxiii, 12, 23

ΟΥΡΑΝΟΣ xxiii, 230, 38
Mediator xxvii, 75, 220

Owl xxvi, 44, 176. 260, 185
Medusa xxvi, 46, 179

Pallas, birth of xxvi, 44, 174
Melampus xxiii, 10, 20

Palm-tree xxvi, 272, 201
Mendes xxvi, 265, 191

Pan xxiii, 227, 33. xxvi, 260, 186. 262,
Mercury xxv, 257, 159. xxvi, 43, 172. 187, 188. 264, 190. 265, 191
271, 198, 199. 272, 201

Panchæa xxvii, 70, 213. 80, 228
Metempsychosis xxvii, 84, 231

TIANIZKOI xxvi, 264, 188
Michael xxiv, 48, 82

Pantheic figures xxvi, 266, 192. 267,
Migration xxvi, 279, 208. xxvii, 69,211 193 temples xxvii, 73, 218
Mimickry xxvi, 273, 201

Paphian xxiii, 237, 50
Minerva xxvi, 44, 174. 46, 175. 259, Paris xxv, 43, 121
184. 260, 185

Parsley xxvi, 274, 202
Minotaur xxiv, 221, 96. xxvii, 74, 219 Pasiphäè xxiv, 221, 96
Mises xxv, 46, 126

Pedum xxvi, 265, 190
Misletoe xxiv, 43, 71

Pegasus xxv, 34, 111. xxvi, 45, 176
Mithras xxvü, 75, 220

Penance xxv, 247, 143
Mithraic rites xxvi, 40, 168

Persecution xxiv, 37, 60, 61
Mnevis xxiü, 225, 29

Perseus xxvi, 277, 206. xxvii, 75, 220
Modius xxv, 41, 119. 249, 146

Persians xxiii, 3, 5. xxiv, 218, 92. 219,
Moisasoor xxvii, 86, 233

93
Moloch xxvi, 39, 167

Personification xxiii, 230, 40
Money xxüi, 7, 14, 16

Petasus xxvi, 33, 161
Monkey xxvi, 46, 178

Phaëthon xxvii, 75, 221
Moon 243, 139. xxvi, 46, 179 Phallus xxiii, 11, 23. xxv, 257, 158.
Mouse xxv, 47, 128

xxvi, 265, 191. xxvii, 79, 224
Musæus xxiii, 10, 21

Philæ xxiv, 33, 64. xxv, 250, 147
Music xxiv, 45, 75

Philyra xxv, 35, 112
Mygalè xxiv, 215, 87

Phenix xxv, 42, 120
Mylitta xxiv, 49, 83

PHN xxvi, 37, 164
Myrtle xxüi, 236, 48

Phthas xxvi, 43, 174
Mysteries xxiii, 3, 6. 5, 9

ΦΥΤΑΛΜΙΟΣ xxvi, 267, 192
Mythology xxiü, 2, 3, 4. 3, 5

Picus xxvii, 78, 223
Names xxvi, 275, 203, 204. xxvii, 68, 209 Pillars xxv, 49, 131
Neith xxvi, 44, 175

Pine cone xxv, 257, 158

XXV,

Pipe xxvi, 264, 190

Scylla xxvi, 50, 182
Planets xxvi, 268, 193

Seasons xxiv, 227, 106
Pluto xxv, 248, 145

Semiramis xxvii, 75, 220
Pluvius xxv, 43, 121

Serapis xxiii, 230, 38. xxv, 248, 145
Poetry xxiv, 45, 75

Serpent xxii, 13, 25
Pollux xxv, 241, 135

Sesostris xxv, 49, 131.
NOAOX XXV, 248, 145. 249, 146

Shell xxiü, 233, 43. 239, 51
ΠΟΛΥΠΑΡΘΕΝΟΣ xxvii, 81, 226

Shiven xxvii, 82, 228
Polypus xxiii, 235, 45

Siamese xxiv, 36, 58
Polytheism xxiv, 35, 57

Silenus xxv, 36, 112. xxvi, 262, 186
Pomegranate xxv, 256, 158. Ixvii, 78, Sistrom xxv, 245, 141. xxvi, 48, 181
223

ΣΜΙΝΘΕΥΣ XXV, 47, 128
Poplar xxv, 51, 133. 242, 137

Snail xxüi, 239, 51
Pothos xxvii, 75, 221

Snake, (hooded) xxiii, 15, 26. xxv, 258,
Poppy xxiv, 42, 69

152 (water) xxvi, 273, 201
Priapus xxiii, 9, 19. 12, 23. XXVI, 48, Solar System xxiv, 217, 89.219, 90
181. 264, 190. 265, 191

Socrates xxiv, 37, 60
Prometheus xxv, 44, 124

SATHP xxv, 243, 138
Proserpine xxv, 39, 117. 248, 145. xxvi, ZQTEIPA XXV, 39, 117
276, 205

Suul xxvi, 35, 163. 41, 170
Prostitution xxiv, 49, 83. 213, 85 Sparrow xxiii, 235, 45
Prytaneia xxiii, 233, 42

Spear xxv,51, 134. 255, 155. 258, 160
MTXH xxvi, 37, 164

Sphinx xxvi, 46, 178, xxvii, 74, 219
Purple xxvi, 37, 164

Spires xxiv, 226, 104
Purse xxv, 258, 160

Square xxiv, 220, 95
Pussa xxvii, 76, 221

Statues xxiv, 219, 94
Putrefaction xxv, 45, 125

Stonehenge xxiv, 224, 101
Pyrætheia xxiv, 218, 91

Sulphur xxvi, 50, 183
Pyramid xxiv, 225, 103. xxvi, 35, 162 Sun xxiv, 34, 55. xxv, 43, 122
Pythagoras xxiv, 216, 89

Swan xxvi, 265, 190
Pytho Tirolo3 xxiii, 5, 10. xxv, 47, Swine xxv, 44, 123
128

Sword xxv, 258, 160
Rabbit xxv, 245, 141

Sylvanus xxv, 36, 112. xxvi, 261, 186
Radiation xxiv, 225, 102. xxvii, 79, 225 Symbolical Writing xxiii, 6, 12
Ram xxv, 49, 131. 257, 159. xxvi, 260, Symbols xxiii, 5, 10. 6, 11. xxiv, 39, 63.
185. 272, 200. xxvii, 76, 221

XXV, 246, 142. xxvii, 83, 230
Raphael xxiv, 48, 82

Taautes xxiii, 230, 38
PEA xxiii, 229, 37

Taras xxvii, 81, 227
Red xxvi, 37, 164

Tartarus xxvi, 42, 170
Regeneration xxvi, 38, 166

Taurobolium xxvi, 40, 168
Renovation xxvi, 34, 162

TATPOITOAA xxv, 247, 144
Res xxvi, 229, 37

Temples, (symbolical) xxv, 255, 157
Rewards xxvi, 41, 170

TERRA xxiii, 229, 37
Rhaabon xxvii, 86, 233

Thamyris xxiii, 10, 21
Rhadamanthus xxvi, 41, 170

Thebes, (Ægyptian) xxv, 250, 147. 253,
Rivers xxiv, 221, 96, 97. xxv, 243, 138. 151 (Beotian) xxiii, 239, 52
XXVI, 264, 189

Themis xxiii, 233, 42
Romans xxiv, 37, 61. 38, 62

Theogony xxiii, 2, 3
41, 119

Theseus xxiv, 222, 99. xxvi, 278, 206
Rustam xxv, 49, 131

Thigh xxiii, 237, 48
Samothracian Mysteries xxvi, 272, 200 Thor xxiii, 226, 31. xxiv, 227, 106. 229,
Sanchoniathon xxvii, 71, 213, 214

108. xxvii, 76, 221
Saturn xxii, 230, 38, 39. xxv, 36, 112. Thoth xxvi, 44, 174.
xxvi, 262, 186

Three xxvii, 76, 222
Satyrs xxiii, 227, 33 (equine and ca Thunderbolt xxvi, 50, 183

prine) xxv, 35, 112. xxvi, 264, 188. Thunny xxvii, 81, 227
265, 191

Titans xxv, 44, 123
XATPOKTONOX xxv, 47, 128

Titles xxvi, 276, 204
Scandinavia xxiii, 3, 5. 226, 31

Tituri xxvi, 264, 188
scarus xxvii, 81, 227

Tombs xxv, 241, 136

Rudder XXV,

Torch xxiii, 232, 41. xxvi, 260, 184

182
Tortoise xxiii, 234, 44. 239, 61. XXV, Vine xxiv, 42, 68. xxv, 46, 126
257, 159

Virginity xxvii, 80, 226
Tragelephus xxv, 38, 114

Vistnoo xxv, 42, 120. xxvii, 82, 228
Transmigration xxvi, 41, 170

Uriel xxiii, 48, 82
Triade xxiv, 35, 56. xxv, 246, 142. xxvii, Urotalt xxiii, 225, 30
75, 221. 78, 224

Vulcan xxvi, 33, 161. 49, 172, 173
Triangle xxvii, 76, 222

Vulture xxv, 45, 124
Trinacria xxvii, 76, 222

Water xxiii, 231, 41
Trimourti xxvii, 82, 228

Waves xxv, 256, 157
Tripod xxvii, 77, 222

Weathercock xxiv, 226, 104
Triton xxv, 256, 158

Week xxvi, 268, 194
Triumph xxvi, 37, 164

Wheel xxiv, 217, 89, 90
Tuscan order xxv, 255, 156

Wings xxiii, 12, 24
Tyndarus xxv, 37, 113. xxvi, 277, 206 Winnow xxvi, 37, 165. 45, 176
Typhon xxiii, 6, 10. xxiv, 226, 105 Wolf xxv, 45, 124
Vase xxiv, 42, 68

Worship, (principles of) xxiv, 45, 76
Veil xxiv, 215, 87. XXV, 39, 117. xxvi, Wreaths xxiii, 237, 49
270, 196

Writings, (stages and modes of) xxiii, 6,
Venus xxiii, 8, 18. 234, 44. 235, 46.

12
xxiv, 42, 69. xxv, 39, 116. 41, 120. Year, (solar) xxvi, 268, 193

xxvi, 43, 173. 271, 199. xxvii, 70, 221 Zebub, (Baal) xxv, 45, 125
Vesta xxiii, 232, 42

Zendavesta xxiv, 219, 93
Victims, (human) xxv, 247, 143

ZETE xxiii, 2, 4. 227, 34
Victory xxv, 41, 119. xxvi, 40, 168. 49, Zodiac xxv, 242, 137.

Is the Nightingale the Herald of Day, as well as the

Messenger of Spring ?

Sophocles illustrated; Sappho, Simonides, and Suidas corrected.

That the Nightingale is the Messenger of Spring, is a fact,
which may be considered as sufficiently proved by the testimony
of the Author of the Histoire des Oiseaur, who terms it “ the
leader of the vernal chorus,” by the authority of Homer Od. T.
518., and of Soph. El. 147.

αλλ' εμέ γ α στoνόεσσάραρες φρένας,

å "Ituy, alè "ITUY oro dupetal,

όρνις ατυζομένα, Διός άγγελος.
Hermann has here the following sensible Note:

“ Hæsitant Interprr. et Critici in vv., Aids ayyedos. Veris
nunciam lusciniam ab Hom. et Sapphone dici, Schol. vetus ad-
notavit. Eoque sane etiam hic respicitur, nulla tamen veris men-
tione facta, quia notum est omnibus, quo tempore canat luscinia.
Quæ quum Aids ayyeros dicitur, hoc quoque ex Hom. sermone
depromptum est, neque aliud quidquam significat, quam nunciam
ab Jove missam. Sic II. B. 94. "Oord, Aiós áyyedos, (Schol.

Ven.: Πανoμφαίος γαρ ο Ζεύς λέγεται, ότι τα αυτομάτως γινόμενα, εις αυτόν αναφέρεται: άγγελος δε, ή θεία κληδων, ή περί απόπλου λέγειν έμελλε :) et Somnium, B. 26. Αpud Εur. Ιon. 158. Aquila Διός κήρυξ. Ρraecones ap. Ηom. Ι). Α. 934., quum Διός άγγελοι ήδε και ανδρών νοcantur, preses et rector concionum Juppiter respici videtur.” Pseudo-Did. : 'Ανθρώπων κήρυκες, άξιοι και θεών (in Schol. Ven. desiderantur hec verba,) άσυλον γαρ και θείον το γένος των κηρύκων. Ερμής γαρ μιγείς Πανδρόση, τη Κέκροπος θυγατρι, έσχεν υιόν (παϊδα Schol. Ven.) ονόματι Κήρυκα, αφ' ού το των κηρύκων γένος, ως ιστορεί Πτολεμαίος και ότι τας εορτάς των θεών (αυτού pro τ. θ. exhibet Schol. Ven.) αγγέλλουσιν· και ότι από Ερμού εισιν, όντος αγγέλου Διός, Schol. Ven. εισίν, δς άγγελος Δ.

It may be remarked too that Alòs in such passages denotes excellence or sanctity. Eustath. 757, 52. 'Ιστέον δε ως, ει και περί του ζωϊκού εγκεφάλου εδηλώθη τα ρηθέντα, όμως Διός εγκέφαλος ήν κατά Παυσανίαν, κάλλιστον τι βρώμα: οποία ίσως και τα παρά το Κωμική ευ ήρτυμένα θρία του εγκεφάλου: 1681, 32. Τω, κρατερ θεράποντε Διός μεγάλοιο γενέσθην, τουτέστι βασιλείς Διογενείς και Διοτρεφείς: 962, 37. Το δε, Διός πάϊς είην, αφορμήν τινα εύλογον έχει το Διογενή βασιλικώς είναι τον "Εκτορα, εί και μη πραγματικώς, ως και "Ηρας τεχθήναι : 18, 30. Και τοίνυν οις μεν το ευγενές και βασιλικών άκρως επέπρεπεν, (οι παλαιοί) έκ Διός τούτους εποίουν κατάγειν το γένος: 600, 3. Σημείωσαι δε ότι και ο του Διός χιτων, ως διά τι τεύχος, ήτοι όπλον, υπόκειται είναι διό φησιν, ή δε, χιτώνα ενδύσα Διός, τεύχεσιν εις πόλεμον θωρήσσετο: 948, 49. 'Ελέγετο δε φασι και Διός βάλανος, το Ποντικόν κάρυον, δ και Ηρακλεωτικόν εκαλείτο. In the same way Opòs is used in the Old Testament to denote excellence, height, sanctity, etc. Ps. 35, 5. όρη Θεού, 79, 11. τας κέδρους του Θεού, Gen. 35, 5. φόβος Θεού, h, e. Μααιmus, Pind. Ν. 9, 64, εν δαιμονίοισι φόβοις, Schol. μεγίστοις. These and many other passages are given in Biel's Thes., to which the reader, if he wishes for further information, can have recourse. But I find the word Aids has even another sigpification: Eustath, 962, 63. 'Hχή δ' αμφοτέρων, ίκετο αιθέρα και Διός αυγάς, ό έστιν ηλίου κατά τους παλαιούς. Schol. Ven. : 'Εν τάχει το μέγεθος της βοής εσήμαινεν εις όσον ήρθη: Διός γαρ αυγας λέγει τον ουρανόν το δε μέγιστον έξαλμα ουρανός έστι και γή. The most probable interpretation is the one given by Hesychius : Διός αυγάς» της ημέρας το φως, τον αιθέρα. Compare these other Glosses of Hesychius : "Ωσπερ ο οφθαλμός του Διός» ως αστραπή. 'Ελασέβροντα έλαυνόμενα ως αι βρονται, έπει δοκεί όχημα του Διός και βροντή είναι. Now it is not improbable that Διός άγγελος as applied to the Nightingale by Sophocles may mean the Herald of Day, (and this is one of the interpretations given by his Scholiast and by Suidas,) parti

« ZurückWeiter »