Abbildungen der Seite
PDF
[graphic]

7. J(rßurabo aom Jafiro i5o4.

Schriftproben Tafel III. .\ls.s lussas a senses es, lon- llsm ssss, basi ^ paf icl, Burgsr kai wsrssm ;• festura- vt fel saburgs r /* |;i, 'itam ; oftra» f$ wv nsbjt« £ vnst sn Sar- na!, fvnf far sv us hfs » nabsianssr , ws-, „£,,. ` ' isl, m \ sw felbem ;irsm sc | « viis vir vsu ser- »bur- rfcbafr B §w« ß f»! ¢ ssg Alls \ « wlg 5i, nam js so/ti-a» ß *tv. nehis [ swst ^vTj \a- nab »w web/te » fünf 1ar Ἐ. in mal; súassi- -Sev xf, urge rm w eo f-iburo- bsfstfs » fìm mu* (ibs • 5 me , & ,, |,, ,,, =* * am« alle se usi ss Par vber ;• & usu, vr k vw\s vi sar sit [tctc ßsßßs ß; jr\ r-e tri« F mf m eu fnosfige! tefijslt • r osfef, Ad, sT wa** \ irrs brisf os os , c v ; « friburo ^/// 5, n, .m*• Y, man.;alre voy g otre/ g-c [,,,,- rc - `vit , s hs n |, vasor r fa- ¤; vigi- | ar ( a ) .;.\nre a>Argavcrv) fage - - - - . —^ — ' -

- . - .- . ) -
-.au- |»sa esl, 1 |»|,|, |
sb marry, att I, s,.,,,, I. °°" ? A!) bcrg
( fel, < nr cssr j δι*& iit Isfe m

in cm e\« —

8. 2(rf;uinc aom Vafiro i5u.

\ - - - \* AP, a*cave- \ J?\\. , \-is ev*c \-sol- - Hi, \ „ A. e* 'i $ \c sif,

\, A- sss, \. wt- \. ;T>Δ... „¢ la | ten soler\; sslaben An sis,\risus mit- sęes ** rr-\wcis ?

- - vav- snf °n swv*

A. •*• •*• •* ••! ••••• •• •••••* * * -*** ** frtus in org* *ar-* & ftat f\<; nis mer wg Aft*', \m s \ussn - ned, f*if* s<\-sn ans Als a sue* |>s. Ne suflls §d, S c m \ussen e$ Scr s cms vm\s ss f* sa- „l« mus mer- lae wsch ®st; scrij ^ns&, [halfer; ss* * ~, sé, me ss-es, sek sms | ans Als s susrss . Bar sler ;« sis, sors; sil.—Asso si *,e « dis- s... ts£tss um A • As] P. «... sw|$r loss. isti* s<\s\-et ¥s; s>s<**®; tref >; s£a\-i, svav-r \ ww« [-f. - sstem ^ 5 • -i- ] tft

] °; và,-c `se Π +Ar- - °' *| *>* \~ vás- sy\,sess! !

/ Π * *; P- T*T Mu\s *, Π»*——

[ocr errors]

5. 2(rfum»« tom Jahro ra-b.

- - Schriftprobem Tafel II. {I \e\, “cu \nc Nufa t\e Ά\\ \h\ite SS bάτιιιr (c (ú Ncm [iussu ^Nouv* Scn-^ $)argam (* bat, A) <sw \nA\xva sv (auravâus \\- Ww 2sv\\\ows Sa; Suc \wr\vvv wsa vetbur§ 1w *viùsws « &\r m sws s\c {\mt astts ^wvw\m au gsjvschem w\x arsvbsvt^ sws sa- {\ sx t<búta, sxx s\ \ art* ss ^v\\mra gs ~ars sssvs * \*\uge sws su \ s\\x \\s f as v<tts (Sta. ~as sa* (\ ws, wwwww ss vsbrs \ {\\m *>\s sw ivvs wstra ss. <.s, sv av \sx Mstts vúrsx vtt. sir \< t,\ \ „s \& sússtm ^<; $ut a, súus s®\ms \\t s«v\rts 3s ®£w&mvwgcw ^ mtt- rircvms ^v\ss. \t \\>\xs\\ \\ts\ A\(< Ww«w SA mit v<brv uvrcvln- savt vtrilct. \ •\l ci\ lr« liir «a vìw ^ vìttvv*^ (asse <\\S& Èst, g<\uv\w. ~οιι'x \)av ût,ca- 3< sum wttim\ ~n\ sc ci. wa k súsuus ssvis sarkit (swstu <, msm Sifrw \ric* gr g«bm ~\\ bifig*trs

ww Swfivws jugfìgst. sws \sua\st. ^ws tx Rhxt, §sb st m sv oua,„ „At, (Àut

(SN\\cv\ wvs (T (<Γ \\v<t> N \A\\ sAt sw getret gs \\vrs ~sk\\£Aww\vt- j¥^ms. Rhß; ~s\\ (\w*sss

6. 2(rßunse tom Jahro :;o,

V. M. -
'' I. IN T. Y
\: vt M. ^om gcrcs „A. sunf* w£ all-ss- súv mevs t* \\. ^®-, 4\s ^ e\\, !
- - \

( \- C $ |

C. A\,, San-S), SĘ Q. Ęne s\, ß- Ti- S» -v av- 3*££a Sem e$t, nnnans \\\,,, ^sm s«f. £

- - - - \ ι sN Γ £li- syst. ^ <„S) η%mss Sem^ —>-\- ~\om. f^es, ~„S' Sem *ws •vw fata*-\

Q. \ \_ "\ \

Y At, *' $am s,\\\(\s sw(s Sem (,„j; „\) S), •T'sa S, ^ ( -

- - ß ^ l & *w &ßsm γγις ^wA& ^ Swv W $ smcwc» \- \. C.

Y διs sewadis* s\ ßaßae- §, ~\>v£< ^ ¢ ( - ι. N. - ( va£\vvtcv, \\\,'„, ssst\. s\ §,. s\s\, Fwf* <,\\\ T. A(ls nu* £$* \ Ę &ùs – <ov. s\$* • - \. S\c

\ ( s) • - £^ [J -s„S sí- snsst\s%££s Mss. ... A\\\\\ f- \s£ , «0 S, f\ G\v\c- wJle- f- $$$ s$ ( 2- C - 2- V.

S\ \\\. vcvvt ^ I o \, vir Sem a\.,„, „M. Sa; S. f\s. [-s Gsßaß-- es¥lf- f* - wSer- \cm ßßs „f I - ( | • | \a- S), ôs. *s£«£s, [\..\\, s\? - SA; S, \,„,,, $em ^ λ, Ssn- sí meßm S\v\c. \, v\yvm* ssnagis- ßa, I ^ ( | C \ r * „ ; \, [ ù.

w* swfìs, fiv ß ßs cwn (\\^w* s\ se(|.,, Sa; Aíú. cy*\ ßr s\ Ncg s£- 4)es $£s* ~Na- S\ ß ') ^ - \ ( Σ - ^) ( „ • - „t. s,\ \\, atf. §\s. v. Qßa ® <„\ $uf- fta ßlia, N. \,§ S\; S\, Nov$vw\wv Gvme- wy autcm { C. ( ) M. V. f. nw- fa- f- <,\ swsstrsßm (\. f se(\\ ^\*vv* SĘ ßsß we swfy me£[Jew infst

- ( l. ( l.

-fsf- -\- Gast- M- sessûs, 3* ses€¢ ^ :\nt I Annt- »~ „ß. § „a, Q$ov sof

s* *st. < $ass©sw ßw\,- ]^ ^svTs\ ]^. na Sem “S,-ut-ccm P* sors ** 5 - ( Q.

mv- swS ses***s»

-\s s„® sema& Sss [\\, Ga, nvv •j-_3c cûna a$ — sm Sτ\ντχς - t.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][graphic]
« ZurückWeiter »