Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Burgersdigh 4-27-26

12891 2 rols

HISTORIA

DESCRIPTA PER CONSULES,

A CAROLO RUÆ O S. J.

Annus U. C. 684. Virgilii 1.
Cn. Pompeius MAGNUS 1.
M. LICINIUS CRASSUS 1.
UBLIUS Virgilius Maro nascitur in Pago, cui

nomen Andės, qui ter mille passibus Mantua diftat ; Idibus O&tobris, qui dies est illius menfis decimus quintus. Ita vitæ fcriptor. Ita Phlegon apud Photium: Ούιργίλι@- Μάρων και ποιητής εγεννήθη τότε τα fres sidois Oxtw@gíais Virgilius Maro poëta natus eft hoc ipso anno, Idibus O&tobris. Ita Martialis Epigr. lib. 12. 68. Oétobres Maro confecravit Idus. Patrem habuit, ex Pseudo-Donato, Maronem ; ex Probo, Virgilium : matrem, Maiam. Pater, ex Servio, civis Mantuanus fuit; ex Probo, rufticus; ex aliis, opifex figulus ; ex Pseudo-Donato, mercenarius, a focero Maio gregibus curandis et rei rufticæ præfectus.

Majum illum, avum Virgilii, exemplaria vitæ omnia Magum vocant. At cum ejus filia, Virgilii mater, juxta omnes Maia dicta fit: omnino Maiæ pater fuit Majus, non Magus: indeque ortum existimo, ut Virgilius magicis artibus imbutus fuiffe creditus fit ab

Elinando monacho aliisque sequioris fæculi scriptoribus : quod & Ecloga septima magica quædam sacra descripfiffet, & peritus effet multarum artium, & præcipue avum habuiffe Magum diceretur.

Virgilius, an Vergilius appellandus fit, magna fuit superiore fæculo controversia. Stabat Angelus Politianus pro Vergilio: pro Virgilio Pierius. Certe, neque multitudo veterum lapidum ac monumentorum, quæ Vergilium præferunt, quicquam evincit; cum alia etiam complura Virgilium habeant : nec Græca Suidæ scriptio, Ovegyia.c; cum Stephanus scribat in dictione Mantua, Bogyinio : nec etymon nominis a Vere aut Vergiliis ftellis ; cum alii deducant a virga laurea, quam prægnans mater in somnis vidit; alii a virga populea, quæ poft ejus ortum more gentis humi defixa eft ; alii a virginali verecundia, propter quam

; а Neapoli Parthenias appellatus est, a magtévő virgo. Ego cum Pierio exiftimo, facilem aliquando & promiscuam fuisse commutationem elementorum e&i. Sic, tefte Quintiliano, dicebatur apud veteres Deana, pro Diana; Menerva pro Minerva ; leber & magefter, pro liber & magifter. Sic reperitur adhuc in quibusdam codicibus Verginius, pro Virginius. Sic etiam fcribi potuit Vergilius, pro Virgilius. Sed in iis omnibus litera i denique prævaluit.

Nec mihi videtur Virgilii nomen aliunde acceptum, quam a patre. Si enim fuit cognomen a virga aut vere ; certe non secundo loco, sed tertio, quæ cogno. minis fedes eft, appellandus fuit, P. MARO VIRGILI

a

US

[ocr errors][ocr errors]

Uś. Neque movet me, quod in quibusdam veteribus
libris, Partheniatis cognomen fecundo ferat loco, hoc
nimirum ordine, P. PARTHENIATIS Virgili MA-
RONIS LIBER : id enim ex scriptorum inscitia contra
morem Romanum factum esse manifeftum eft.

Annus U. C. 691. Augufti 1. Virgilii 8.
M. TULLIUS CICERO.
C. ANTONIUS.
Ascitur O&avius, qui deinde Auguftus appella-

tus eft, 9. Kal. O&ob. id est 23 Septemb. Patre C. Octavio; matre Attia, M. Attii Balbi & Juliæ illius filia, quæ Julii Cæfaris foror fuit. Quare Octavius fuit Cæsaris sororis nepas, non ex forore nepos, ut male quidam fcripferunt.

Annus U. C. 696. Augusti 6. Virgilii 13.
L. CALPURNIUS Piso.
A. GABINIUS.

Irgilius Cremona sudiis eruditur. Ita Hieronymus

[ocr errors]

,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Initia ætatis, id eft, usque ad septimum annum, Cremonæ egit. Quæ verba fic emendat Scaliger in Eusebium ; usque ad sedecimum annum: quo fere anno Mediolanum conceffit. Studia autem illius fuere Græci præcipue fermonis, tum medicinæ & mathematicarum disciplinarum: philofophiæ quoque, fub Syrone Epicureo, & juxta Jof. Scaligerum sub Catio etiam Insubri, ejusdem fectæ philosopho, qui Mediolani natus erat. Et in eo quidem ftudio socium habuit Varum illum, cujus gratia fextam Eclogam deinde fcripfit, Epicurez

philo

2

a 2

« ZurückWeiter »