Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

4-27-26

12891 2 rols

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PUBLIU

Annus U. C. 684. Virgilii 1.
Cn. Pompeius MAGNUS I.
M. Licinius CRASSUS 1.
UBLIUS Virgilius Maro nascitur in Pago, cui

nomen Andės, qui ter mille passibus Mantua diftat ; Idibus O&tobris, qui dies eft illius menfis decimus quintus. Ita vitæ scriptor. Ita Phlegon apud Photium: Ούιργίλι- Μάρων και ποιητής εγεννήθη τότε το

: έτες ειδούς Οκτωβρίαις· Virgilius Maro ροϋta natus et hoc ipso anno, Idibus O&tobris. Ita Martialis Epigr. lib. 12. 68. Octobres Maro consecravit Idus. Patrem habuit, ex Pfeudo-Donato, Maronem ; ex Probo, Virgilium: matrem, Maiam. Pater, ex Servio, civis Mantuanus fuit; ex Probo, rufticus; ex aliis, opifex figulus ; ex Pseudo-Donato, mercenarius, a focero Maio gregibus curandis et rei rufticæ præfectus.

Majum illum, avum Virgilii, exemplaria vitæ omnia Magum vocant. At cum ejus filia, Virgilii mater, juxta omnes Maia dicta fit: omnino Maiæ pater fuit Majus, non Magus: indeque ortum existimo, ut Virgilius magicis artibus imbutus fuiffe creditus fit ab

Elinando monacho aliisque fequioris fæculi scriptoribus : quod & Ecloga septima magica quædam facra descripfiffet, & peritus effet multarum artium, & præ. cipue avum habuiffe Magum diceretur.

Virgilius, an Vergilius appellandus fit, magna fuit fuperiore fæculo controversia. Stabat Angelus Politianus pro Vergilio: pro Virgilio Pierius. Certe, neque multitudo veterum lapidum ac monumentorum, quæ Vergilium præferunt, quicquam evincit; cum alia etiam complura Virgilium habeant : noc Græca Suidæ scriptio, Ovegyinio ; cum Stephanus fcribat in dictione Mantua, Boggía... : nec etymon nominis a Vere aut Vergiliis ftellis ; cum alii deducant a virga laurea, quam prægnans mater in somnis vidit; alii a virga populea, quæ poft ejus ortum more gentis humi defixa eft ; alii a virginali verecundia, propter quam Neapoli Parthenias appellatus est, a magtévou virgo. Ego cum Pierio existimo, facilem aliquando & promiscuam fuiffe commutationem elementorum e&i. Sic, tefte Quintiliano, dicebatur apud veteres Deana, pro Diana; Menerva pro Minerva; leber & magefter, pro liber & magifter. Sic reperitur adhuc in quibufdam codicibus Verginius, pro Virginius. Sic etiam scribi potuit Vergilius, pro Virgilius. Sed in iis omnibus litera i denique prævaluit.

Nec mihi videtur Virgilii nomen aliunde acceptum, quam a patre. Si enim fuit cognomen a virga aut vere ; certe non fecundo loco, sed tertio, quæ cogno. minis fedes eft, appellandus fuit, P. MARO VIRGILI

US

[ocr errors][ocr errors]

us. Neque movet me, quod in quibusdam veteribus
libris, Partheniatis cognomen fecundo ferat loco, hoc
nimirum ordine, P. PARTHENIATIS VIRGILII MA-
RONIS LIBER : id enim ex scriptorum inscitia contra
morem Romanum factum esse manifeftum eft.

Annus U. C. 691. Augufti 1. Virgilii 8.
M. TULLIUS Cicero.
C. ANTONIUS.
Ascitur O&avius, qui deinde Auguftus appella-
tus eft,

9.

Kal. O&ob. id est 23 Septemb. Patre C. Octavio; matre Attia, M. Attii Balbi & Juliæ illius filia, quæ Julii Cæfaris foror fuit. Quare Octavius fuit Cæsaris sororis nepas, non ex forore nepos, ut male quidam fcripferunt.

Annus U. C. 696. Augufti 6. Virgilii 13.
L. CALPURNIUS Piso.
A. GABINIUS.

Irgilius Cremonæ fudiis eruditur. Ita Hieronymus

[ocr errors]

N

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Initia ætatis, id eft, usque ad feptimum annum, Cremonæ egit. Quæ verba fic emendat Scaliger in Eusebium ; ufque ad fedecimum annum : quo fere anno Mediolanum conceffit. Studia autem illius fuere Græci præcipue sermonis, tum medicinæ & mathematicarum disciplinarum: philofophiæ quoque, fub Syrone Epicureo, & juxta Jos. Scaligerum sub Catio etiam Infubri, ejusdem sectæ philosopho, qui Mediolani natus erat, Et in eo quidem ftudio focium habuit Varum illum, cujus gratia fextam Eclogam deinde scripsit, Epicurez

philo

[merged small][ocr errors][ocr errors]

a 2

« ZurückWeiter »