Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[graphic][merged small][merged small][merged small]

"

H

1

I

Primus amor Phoebi Daphne Peneia,, quem non fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira. Delius, hunc nu per vic,to serpente superbus viderat, adducto, flec,tentem, cornua, nervo,

U

U

'Quid'que 'tibi, lascive puer, cum, fortibus, armis?' dixerat; 'ista de cent ume ros ge stamina, nostros,

1

Primus amor Phoebi erat Daphne Pēnēia, quem amōrem nōn fors ignara, sed saeva Cupīdinis īra dedit. Dēlius victō serpente superbus hunc cornua nervō adducto flectentem nuper viderat, dixeratque, Quid est tibi, lascive puer, cum fortibus armis? Ista gestamina umerōs decent nostros, qui ferae (dare), qui

"

235. ignara: caeca.

237. cornua: arcum.

235

די

qui dare certa ferae,

1

dare, vulnera, possumus, hosti,

"

||

qui modo, pestife, ro, tot, iugera, ventre pre mentem
stravimus, innumeris, tumi,dum Pythona sagittis.
Tu face, nescio quos es to contentus amores
I
indagare tua, nec, laudes, adsere, nostras.'
Filius, huic Veneris, Figat tuus, omnia,, Phoebe,
te meus arcus; ait, quan toque animalia, cedunt
cuncta deo, tanto minor, est tua, gloria, nostra.'

||

11

"

"

[ocr errors]

HE SHOOTS TWO ARROWS.

I

Dixit et, eli so percussis, aere, pennis impiger, umbro, sa Par nasi, constitit, arce eque sagittifera prom,psit duo, tela pharetra diversorum operum; fugat, hoc, facit, illud amorem.

I

11

11

Quod facit, hama,tum est

et, cuspide, fulget a cuta:

II

quod fugat, obtu,sum est

et habet sub harundine, plumbum.

U

DAPHNE'S AMBITION

240

245

250

11

Hoc deus, in nympha

Peneide, fixit; at, illo

――

hosti vulnera certa dare possumus; qui modo tumidum Pythōna tot iugera ventre pestiferō prementem innumerīs sagittīs strāvimus. Estō tu contentus face tua nescio quos amōrēs indagare nec adsere laudēs nostrās.' Huic filius Veneris respondit: 'Omnia tuus figat, Phoebe,' ait, 'tē meus arcus figet: quantōque cuncta animālia deō cēdunt, tantō minor est tua glōria

nostra.'

Tālia dixit Cupīdō, et aëre ēlīsō percussis pennīs in umbrōsā Parnāsi arce impiger cōnstitit, eque sagittiferā pharetrā duo tēla prōmpsit diversōrum operum: hōc fugat, facit autem illud amōrem. Id quod amōrem facit est hāmātum et cuspide acuta fulget: id vērō quod fugat est obtusum et sub harundine plumbum habet.

――

241. prementem: tegentem, 226.- 248. pennis: ālis. 249. impiger: celer, 110.250. prōmpsit: sumpsit.

255

260

laesit A polline as, tra iecta per, ossa, me dullas. Protinus , alter amat ; , fugit, altera , nomen a, mantis, silva, rum tenebris , captiva rumque ferarum exuvi is gaudens, in nuptae quo aemula, Phoebes. Vitta coerce,bat, posi, tos sine , lege , capillos. Mult il,lam peti ere, , il,la aversata pe tentes impatiens , ex, persque viri , nemo,rum avia , lustrat nec quid Hy,men, , quid Amor, , quid , sint conubia, , curat, Saepe pater dixit, , 'Gene rum , mihi,, filia, debes.' Saepe pater dixit, , 'De bes mihi,, nata,, ne potes.' Illa velut crimen , tae das ex,osa iu gales

265 pulchra ve recundo , suf funditur, ora ru,bore, inque patris blan, dis hae, rens cer,vice la certis, * Da mihi , perpetu,a , genitor carissime,' , dixit, 'virginitate frui. , Dedit , hoc pater , ante Dianae.'

Höc deus in nymphā Pēnēide fixit; at illo per ossa trāiecta Apollineās medullās laesit. Protinus alter amat; fugit altera ipsum nomen amantis, silvārum tenebrīs gaudēns, exuviīsque captīvārum ferārum, innūptaeque aemula Phoebēs. Vitta capillos ēius sine lēge positos coërcēbat. Multī proci illam petière, at illa eos petentēs āversāta, expers in patiēnsque viri nemorum avia lūstrat, nec quid Hymen, quid Amor, quid conūbia sint, cūrat. Saepe pater ēius dixit, Generum mihi, mi filia, dēbēs.' Saepe pater ēius dixit, “Nepotēs mihi, ō nāta, dēbēs.' At illa, taedās iugālēs velut crimen exõsa, pichra õra rubore verēcundo suffunditur, blandisque suis lacertis in cervice patris haerēns, dixit, ‘Dā mihi, O genitor cārissime, virginitāte frui perpetuā. Namque Diānae pater höc ante illi dedı..'

255. trāiecta: trānsfixa.- 258. exuviis: spoliis. — 259. coërcēbat: retinëbat. -- 261. lūstrat: percurrit, 16. — 264. nāta: filia, 263. — 265. exõsa : āversāla, 260. iugālēs: nūptiāles.

APOLLO'S GREAT LOVE

11

1

I

"I

Ille quidem obsequitur. Sed, te decor, iste quod optas 270 esse vetat, vo toque tuo tua forma repugnat. Phoebus amat, visaeque cu pit conubia, Daphnes, quodque cu pit sperat; sua que illum oracula, fallunt. Utque leves stipulae dem ptis ado lentur a ristis, ut faci bus sae pes ardent, quas, forte viator

11

11

11

I

"

vel nimis admo,vit vel, iam sub, luce reliquit ;
sic deus in flam, mas abiit, sic, pectore, toto
I
uritur, et sterilem sperando, nutrit amorem.
Spectat in ornatos collo pendere capillos,

[ocr errors]

"

"

|

"I

et Quid si co,mantur?' ait. Videt, igne mi cantes
sideri bus similes oculos, videt, oscula, quae non
est vidisse satis; laudat digitosque ma,nusque
bracchia,que et nudos media plus, parte la certos:
siqua latent meliora putat. Fugit, ocior, aura
illa levi, neque ad haec revocantis, verba resistit:

||

"I

I

Į

[ocr errors]

275

280

285

II

Ille quidem obsequitur. Sed te iste decor esse quod optās vetat, fōrmaque tua tuō vōtō repugnat. Phoebus amat, cōnūbiaque cupit Daphnēs visae, idque quod cupit spērat: suaque ōracula illum fallunt. Utque leves stipulae aristīs dēmptīs adolentur, utque ārdent saepēs facibus quas viator forte vel nimis admōvit vel iam sub luce reliquit; sic in flammās abiit deus; sīc ille tōtō in pectore uritur, et spērandō sterilem amōrem suum nutrit. Capillōs in illius collō inōrnātōs pendēre spectat, et 'Quid, sī cōmantur?' ait. Oculosque īgne micantēs sīderibus similes videt, videtque ōscula, quae vidisse non est satis: digitōsque manusque laudat, bracchiaque et lacertos plus quam media parte nūdōs: et siqua latent ea meliōra esse putat. Sed illa ōcior aurā levī fugit, neque ad haec verba dei revocantis resistit :

274. adolentur: combūruntur.-276. lūce: diē.—278. sterilem: vānum. -281. ōscula: ōs, 139.-284. meliōra: fōrmōsiōra, 52. deior: celerior, IIO.

A GOD'S WOOING

290

"Nympha, precor, , Pe nei, , ma ne!, non, insequor hostis : nympha, ma ne ! , sic, agna lu pum, ,, sic, cerva le,onem, sic aquilam, pen na fugiunt trepidante columbae, hostes, quaeque su, os., Amor, est mihi , causa se quendi. Me mise rum ! , ne , prona cadas, , in dignave , laedi crura no tent sen tes, ,, et, sim tibi , causa doloris. Aspera , qua prope ras, loca, sunt. , Mode,ratius, , oro, curre fu gamque inhibe. , Mode,ratius, insequar ipse. Cui place, as in quire ta,men. , Non, incola, montis, non ego , sum pastor,

non, hic armenta gre gesque horridus , obser,vo. , Nescis, , temeraria,, nescis quem fugias, , ideoque fugis. ,Mihi Delphica tellus et Claros, et Tene, dos, Pata, raeaque , regia , servit. . Iuppiter, est genitor., Per, me quod eritque fuitque estque patet. ,Per me concordant, carmina nervis.

300 Certa quidem nostre est, nostra tamen una sagitta

[ocr errors]

295

[ocr errors]

‘Manē, precor, nympha Pēnēi! Non hostis insequor : manē, nympha !' Sic agna lupum, sic cerva leõnem, sīc columbae pennā trepidante aquilam fugiunt, hostēs suos quaeque. Mihi sequen 'i amor est causa. Mē miserum ! nē cadās sentēsve crūra laedi indigna notent, et sim tibi causa doloris. Aspera sunt loca quā properās. Curre, igitur, moderātius, õro, fugamque inhibē. Insequar moderātius ipse. Inquire tamen cui placeās. Non incola montis, non pastor ego sum; non horridus armenta gregēsque hic observā. Nēscīs, O temerāria puella, nēscis quem fugis, ideoque fugis. Mihi enim Delphica tellus et Claros et Tenedos Pataraeaque rēgia servit. Iuppiter mihi est genitor. Per mē autem patet id quod fuit estque eritque. Per mē etiam carmina nervīs concordant. Nostra sagitta quidem est certa, certior tamen nostrā est

290. laedi: vulnerāri. — 293. inhibē: cohibē. — 296. horridus : hirsūtus.

TERM OF OV. – 3

« ZurückWeiter »