Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

pallidiora gerens,

||

exhorruit, aequoris, instar,

quod tremit, exigua

cum 1 summum, stringitur, aura.

SHE TRIES TO RECALL HIM TO LIFE

Sed post quam remorata su os cognovit amores, percutit indignos claro plan, gore la certos

||

[merged small][ocr errors]

vulnera, supple,vit lacrimis, fle,tumque cru,ori

miscuit, et gelidis in, vultibus, oscula, figens,

[ocr errors]

'Pyrame,' clamavit, quis, te mihi, casus ad emit? Pyrame, respon,de: tua, te ca,rissima, Thisbe

[merged small][ocr errors]

Ad nomen This, bes

[ocr errors]

205

210

vul,tusque at, tolle ia,centes !'

oculos iam, morte gravatos

Pyramus erexit vi,saque re,condidit, illa.

HER VOW AND PRAYER

Quae post,quam ve,stemque suam cognovit, et, ense vidit e,bur vacuum, 'Tua, te manus,' inquit, 'a,morque 215

exhorruit aequoris instar, quod tremit cum summum aurā exiguā stringitur.

Sed postquam remorata amōrēs suōs cognovit, lacertōs indignōs. clārō plangōre percutit, et laniāta comās corpusque amātum amplexa, lacrimis vulnera eius supplēvit, flētumque cruōri miscuit, et ōscula gelidis in vultibus figēns, 'Pyrame,' clamavit, 'quis cāsus tē mihi adēmit? Responde, Pyrame: tua Thisbe carissima tē nōminat: exaudī, vultusque tuōs attolle iacentes.' Pyramus ad nōmen Thisbes oculos iam morte gravātōs ērēxit, visāque illa recondidit. Quaeque postquam vestem suam cognōvit et ebur ēnse vacuum

202. instar: sicut. 203. exigua: levī. 204. amōrēs: amantem, 175. — 209. adēmit:

stringitur: impellitur. sustulit, eripuit.

tolle erige. 213. recondidit: clausit.—215. ebur: vāgīnam.

211. at

perdidit, infelix. Est, et mihi, fortis in, unum

hoc manus, est et amor; dabit, hic in, vulnera, vires. Persequar exstinc,tum, le,tique miserrima, dicar

causa co mesque tu,i; qui que a me morte re,velli

[ocr errors]

heu sola pote,ras, poteris nec, morte re,velli.

[ocr errors]

Hoc tamen ambo,rum ver,bises, tote rogati,

O multum miseri, meus, illi,usque parentes,

ut quos, certus amor, quos, hora no,vissima, iunxit, componi tumulo, non, invide,atis eodem.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

signa tene cae,dis, pul,losque et, luctibus, aptos

semper habe fe,tus,

gemini monu,menta cru,oris.'

220

225

HER DEATH

Dixit et apta, to pectus mucrone sub, imum incubuit ferro, quod ad huc a, caede te,pebat.

230

Et

vidit, 'Tua manus,' inquit, 'amorque, infēlix, tē perdidit. mihi est manus fortis in hoc unum, et mihi est amor; hic vīrēs in vulnera mihi dabit. Te exstinctum persequar, causaque miserrima comesque lēti tui dicar; tūque qui ā mē heu morte sōla revelli poteras, poteris nec morte revelli. Hoc tamen, O multum miserī parentēs meus illiusque, ambōrum verbis estōte rogātī, ut nōs eōdem in tumulō compōni nōn invideātis quōs certus amor, quōs hōra novissima iunxit. At tu, arbor, quae nunc rāmis tuis miserabile corpus ūnius tegis, mox duōrum corpora es tectūra, tenē signa caedis, fetusque pullos et luctibus aptōs semper habē, gemini monumenta cruōris.

Tālia dixit, et mucrone sub imum pectus aptātō, ferrō quod

219. revelli: sẽiungi. — 227. pullōs: nigrōs, ātrōs, 192.—228. fētūs: fructus.

11

Vota tamen tetigere deos, tetigere parentes: nam color, in pom° est, ubi, perma,turuit, ater; quodque rogis super est, una requiescit in, urna.

adhuc ab illius caede tepebat incubuit. Võta tamen eōrum tetigere deōs, parentesque tetigere: nam color in pōmō ubi permatūruit, est ater; idque quod rogis superest ūnā in urnā requiescit..

231. tetigère: mōvēre, 84.233. requiescit: compositum est, 224.

[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

235

fors ignara dedit, sed, saeva Cupidinis, ira.

Delius, hunc nu per vic,to serpente superbus viderat, adducto, flec,tentem, cornua, nervo,

'Quid'que 'tibi, lascive puer, cum, fortibus, armis?' dixerat;, 'ista de cent ume,ros ge stamina, nostros,

Primus amor Phoebi erat Daphne Pēnēia, quem amorem nōn fors ignara, sed saeva Cupidinis ira dedit. Dēlius victō serpente superbus hunc cornua nervo adducto flectentem nuper viderat, dixeratque, Quid est tibi, lascive puer, cum fortibus armis? Ista gestamina umerōs decent nostros, qui ferae (dare), qui 235. ignara: caeca. 237. cornua: arcum.

[ocr errors]

qui dare, certa ferae,

qui modo, pestife, ro, stravimus, innumeris Tu face nescio quos

[ocr errors]
[ocr errors]

dare, vulnera, possumus, hosti, tot, iugera, ventre pre mentem tumidum Pythona sagittis.

esto contentus amores

inda gare tua, nec, laudes, adsere, nostras.' Filius, huic Vene ris,

te meus, arcus;

[ocr errors]

240

Figat tuus, omnia, Phoebe,

245

[blocks in formation]

cuncta deo, tan to minor, est tua, gloria, nostra.'

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

impiger, umbro sa Par nasi, constitit, arce

eque sagittifera, prom,psit duo, tela pha retra

diversorum operum; fugat, hoc,

[ocr errors]

250

facit, illud amorem.

Quod facit, hama,tum est et, cuspide, fulget a cuta:

[ocr errors]

quod fugat, obtu,sum est, et habet sub harundine, plumbum. Hoc deus, in nympha Peneide, fixit; at illo

[ocr errors]

hosti vulnera certa dare possumus; qui modo tumidum Pythōna tot iugera ventre pestiferō prementem innumeris sagittis strāvimus. Estō tū contentus face tuā nescio quōs amōrēs indāgāre nec adsere laudēs nostrās.' Huic filius Veneris respondit : 'Omnia tuus figat, Phoebe,' ait, 'tē meus arcus figet: quantōque cuncta animālia deō cēdunt, tantō minor est tua glōria nostrā.'

Talia dixit Cupīdō, et aëre ēlīsō percussīs pennīs in umbrōsā Parnasi arce impiger constitit, eque sagittifera pharetra duo tēla prōmpsit diversōrum operum: hōc fugat, facit autem illud amōrem. Id quod amōrem facit est hāmātum et cuspide acuta fulget : id vērō quod fugat est obtusum et sub harundine plumbum habet.

241. prementem: tegentem, 226. — 248. pennis: ālīs.—249. impiger: celer, 110.250. prōmpsit: sumpsit.

« ZurückWeiter »