Abbildungen der Seite
PDF
[table]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Tarenti.

— Omoia bona, Hbertates et privilegia a ]
monasterio Florensi concessa conflrmat.

— Hospitale Sanctae Marioe Theutonicorum et doraos
ab ipso derivatas sub sua speciali protectione recipit, con-
cesstones et privilegia omnia eisdem conflrmat, statuitque
ut per totum imperium nihil pro quolibet jure terra marique
solvere teneantur. 156
• Pro religiosa vita fratrum Hospitalis Sanctae Mariae Thcu-
tonicorum et gratis servitiis Hermanni magistri Hospitalis
ejusdem, ei dat et concedit domum in Sahsenhusen cum
pertinentils, mansum unum in territorio oppidi sui Fran-
kenfortensis et duas quotidie plaustratas lignorum necnon
et pascua animalibus in silva sua quae adjacet loeo Sahsen-
husen. 157

— Hospitali Sanctae Mariae Theutonicorum privilegium a se
ipso jam conccssum renovat, scilicet ut quicumque aliquid dc
bonis imperii nomine feodi possidet, id tanquaro proprium
eidem Hospitali libere conferre valeat. 159

— Pro religiosa vita fratrum Hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum, eis generaliter conflrmat et renovat diversa privilegia a se et a praedeccssoribus suis eisdem indulta. 1G0

— Eidem Hospitali privilegium renovat cum additione dc exemptione juris doanarum et de passagio Phari. 163, not. l.

— Donationem a patre suo Hospitali Theutonicorum factam de castro Mezzaneo inter Brundusium et Oriam renovat, cum istud privilegiurn amissum fuisset tempore quo Brundusini contra eamdem domum insultum fecerant. 163

— Hospitale Sancti Johannis inflrmorum juxta Panormum, plurimis molestiis jamdudum oppressum, Uermanno magistro domus Sanctae Mariae Theutonicorum et fratribus ejus tenendum, conservandum et ampliandum donat et concedit. 165

— Robberto abbati Sancti Johannis in Plano et conventui ejus concedit et conflrmat omnia quae quondam Petronius comes Alexinae eidem domui douaverat, cum libertate aquarum, herbarum et lignorum usque ad decem milliaria in circuitu, excepta tantum vllla Precina quam suo imperiali demanio reservat. 166

— Paganum Balduinum civem Messanensem, monetae Brundusinae magistrum, ejusque haeredes sub speciali protectione Tarenti
post curiom
Capuae.

Tarenti.

Tarenti
post curiam
Capuae.

Apud
Messanam.

In civitate
Messauae.

In civitate
Messanae.

Catanae.

Messanae.

sua recipit, eisque coucedit et conflrmat locum inhabitati
dictum Viaregio in maritima in episcopatu Lucensi cum om-
nibus pertinentiis et integra ibidem voluntatem faciendi II-
bertate. 163

— Ecclesiam Anglonensem (in Basllicataj cum omnibus bonis
ejus sub sua protectione recipit eique conflrmat in pcrpetuum
casale Angloni et homines quos habet in Tursio et Sancto Ar-
changelo cum exemptione ab omni servitio et collecta. 171

— Privileglum Henrici imperatoris patris sui conflrmat, datum
Bari, 11 aprilis, tertia decima indictione (1195), quo eccle-
siae Sancti Kicolai de Baro donavit terram dictam Lamam
Ursuram sitam in tenimento civitatis Materae. 173

— Ecclesiae eidem Sancti Mcolai annuatim in perpetuum donat
de dohana Barensi unam uuciam et dimidiam auri ad compj-
randum cereum Paschalu in tvstoSabbati Sancti. 173, not. 2.

— Palumbo abbati et conventui Sanctae Mariae de Sagittario
Cistereiensis oidinis terras lahoratorias et forestam terrae
Ordeoli donat et conccdit, eisque possessiones, libertates et
immunitates ibidem expressas couflrmat. 173

— Ildihrandum comitem palatinum de Tuscia, civitatem ejus
Grosseti etquosdnm ejusdem comitis fideles, quorum nomina
inseruntur,cum eorum bonis stabiiibus et mobilibus subpro-
tectione sua speciali recipit, in demanio suo proprio et impe-
rii retinendos. 178

— Mouasterio Sanctae Mariae Montis Virginis concedit et con-
lirmat homines et possessiones quasdam in teniraento Mag-
dalonis necnon et hospitale pauperum de Nuceria et totum
quod possidet in territorio Sarni. 181

— Monasterio Sanctae Mariae de Noaria Cisterciensis ordinis,
Messaucnsis dioecesis, privilegia sibi juxta constitutiouem
Capune editam praesentata restituit et conflrmat. 181

— Benedicto abbati monasterii Sanctae Mariae Roccamatoris
de tenimeuto Messanae privilegia Bartholomael quondam
comitis Paternionis et imperatotis patris sui, sibi juxta con-
stitutionem Capuae editam praesentata, restituit et omnia
quae continebantur in eis conflrmat, quasdam donationes et
imraunitates de propria liberalltate superaddens. 182
. Hectori abbati Sanctae Mariae de Picciano privilegia hujus
ecclesiae conllrmat. 186

— Gottefrido comiti de Blandrato dilecto fideli suo concedit et

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

confirmat comitatum Romaniolae cum plena jurisdictione
et omnibus juribus, nonobstante aliqua concessione Ugolino
de Juilano vel alii personae facta. 186

— Universis hominibus per Romaniolam constitutis notum
facit se Gottefrido comiti de Rlandrato fideii suo eonces-
sisse et donasse comitatum Romaniolae cum omnibus per-
tinentiis et plena jurisdictione , mandatque sub obtentu
gratiae suae et poena mille librarum auri ut eidem comiti
respondeant et intendant. 188

— Privilegia ecclesiae Pennensis sibi juxta edictum Capua-
num resignata Gualterio Pennensi episcopo restituit et con-
firmat, privilegiumque ab Hcnrico imperatore patre suo
Oddoni quondam episcopo Pennensi indultum anno 1195,
4 aprilis, inserendo renovat. 191

— Monasterio Sancti Jokannis de Flore concedit ne subjaceat
edicto generali in curia Capuana promulgato dc resignandis
sibi privilegiis. 194

— Priviiegia omnia ecclesiae Sanctae Mariae vallis Josaphat
de Patcrnione.sibi per fratrem Henricum praescntata, Rodulfo
abbati ejusdem ecclesiae restituit et conArmat. 196

— Abbati et conventui Sancti Stephani de Nemore mandat
ne homincs casalium Mentabri, Gasparinae, Arunchi et
Oliviani in consuetis exactionibus et inolestiis praeter de-
bitum aggravent. 195

— Convcntui Cavensi, Dalsamo abbati et successoribus ejus
universas obedientias, castra, casalia, homlnes, posscssiones,
tenimenta et quaecumque alia quae a temporibus praetie-
cessorum suorum usque ad obitum regis Guilielmi secundi
juste tenuerunt, concedit et perpetuo confirraat. 196

— Monasterio Sanctae Mariae de Monte Virginis donationem
a Paulo comite Golisani factam, scilicet Roccellam cum ra-
tionibus suis, tertiam partem molcndinorum Golisani et tres
uncias auri de venatione cuniculorum in territorio ejusdem,
concedit ac confirraat, reservato quod in predicta Roccella
custodiam fieri faciat, sed amota clausula ista quae dicitur
talvo mandato et ordinalione nottra. 197

— Ecclesiae Sanctae Mariae de Admirato in excambium sa-
crorum ejus vasorum quae ad sumptus belli sustentandos
abstulerat, casale Scopellum cum suis pertinentiis, exceptis
portu et tonnaria, concedit. 199
1221

sept.

25 sept.

octobri.

25 OCt.
25 oct.

9 DOV.

12 DOV.

13 DOV.

17 nov.
nov.

In urbe felici
Panormi.

Apnd
Trepanum.

In urbe felicl
Panormi.

Apud
Panormum.

In nrbe fellci
Panormi.

Panormi.

Panormi.

Panormi.
Panormi.

AgrigenrJ.

— Privilegium a se ipso ante tempus coronationis suae civibus
Panormitanis indultum et sibi post curiam Capuanam resi-
gnatum eis restituit et ea quae in eo continentur perpetuo
conflrmat. 202

— Abbati et conventui Sancti Stephani de Nemore iterato
mandat ne homines casalium Mentabri, Gasparinae, Arun-
chi et OUviani ultra quam consueverunt temporibus praede-
cessorum suorum et eidem monasterio de jure tenentur, de
caetero indebite molestent. 204

— Ad supplicationem fratrum monasterii Sanctae Mariae de
Monte Virginis locum de Roccella in quo sita est grangia
monasterii cum omuibus possessionibus quas nunc juste te-
nent et in futurum potuerint adipisci els concedit et confir-
mat, reservato quod in praedicta Rocceila custodiam fleri
faciat, salvoque suo mandato et ordinatione. 204

— Honorio papae scribit de confusione exercitus Christiani
(scilicet de redditione Damlatae), nuntiatque se jam ad ma-
turum subsidium accinctum nonc ad apparatum instantem
invigilare. 206

— Navim sanctimonialium de Konigsbruck sub speciali sua
protectione recipit, statuitque ut quocunque per Renum
navigaverit ab. omni pedagio et exactione sit penitus im-
munis. 207

— Ravennatibus significat se Gotefrido Blandratensi comiti
Romaniolae inter caetera causam cognoscendam de nece
Ugoliui de Juliano quondam comitis Romaniolae et secun-
dum ordinem ^udicandam commisisse. 217

— Offlcialibus per episcopatum Aquini constitutis mandat ne
quasdam libertates Gregorio episcopo Aquinati et ecclesiae
ejus a se ipso per privilegium suum concessas infringere
audeant. 218

— Ecclesiae Montis Regalis confirmat duas barcas quas eadem
ecclesia babet in portu Panormi libere ad piscandum. 219

— Pro gratis et acceptis servitiis Pisanorum, Alberico Pan-
dimiglio potestati Pisarum, nomine communis ipsius, omnia
privilegia conflrmat jamdudum ei indulta per imperatores
Romanorum praedecessores suos, eisdemque civibus multas
gratias et exemptiones indulget. 219

— Pro eo quod Agrigentina ecclesia licet ad inopiam redacta
septem millia tarenorum in servitia sua contulit, Ursoni

« ZurückWeiter »