Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

12201
6 dec.
Tibure. - Bertholdo patriarchae Aquilegensi per sententiam concedit

facultatem ordinandi fora, banniendi et disbanniendi in ju-
risdictione ejus, vetatque ne civitatibus quae subsunt eidem
patriarchae liceat eligere potestates, se intromittere de epi-
scopatu post decessum episcopi, monetas constituere, mo-
lendida construere, vendere vel alienare quae ad regalia
pertinent, conjurationes facere, etc., sine voluntate et con-
sensu ipsius patriarchae.

76
decemb. In castris - Conrado et Oppizzoni marchionibus Malaspinae et eorum

prope haeredibus omnes possessiones et omnia jura ibidem expressa
Florentinum. in feudum concedit et confirmat.

914
9 dec. In castris - Praeposito et capitulo Sancti Servatii in Trajecto concedit

apud ut homines ipsius ecclesiae victualia frumenti et vini ad opus
Florentinnm.

ecclesiae tam per terras quam per aquas in imperio deferant,
sine theloneo, passagio aut exactione aliqua.

77
9 dec. In castris - Ecclesiae, praeposito et capitulo Aquensi concedit ut in

apud omni districtu imperii homines ipsius ecclesiae victualia
Florentinum.

frumenti et vini ad opus ecclesiae tam per terras quam per
aquas deferant, sine theloneo, passagio aut exactione ali-

qua.
decemb. In castris - Privilegia a praedecessoribus suis indulta genti Advocato-
apud Sanctum

rum de Colle Putei prope Lucam confirmat, cum titulo sacri
German"m.

palatii comitum et imperialium missorum, jurisdictione et

possessionibus.
decemb. Apud - Johannem abbatem monasterii Virginis Mariae de Monte
Sanctum

Virginis fratresque, possessiones et personas eidem mona-
Germanum.

sterio subditas sub speciali protectione sua suscipit, omnos
concessiones et immunitates ab eodem obtentas confirmat,
obedientiasque et ecclesias ejus recenset.

86
decemb. Neapoli. -Homines burgi Sancti Donnini sub imperiali sua protec-

tione suscipit, eorumque communitati concedit plenam juris-
1221

dictionem cum mero et mixto imperio.
2 jan. In civitate - Ad preces Honorii papae privilegia monasterii Sancti Ze-
Neapoli. nonis extra muros Veronae deperdita et combusta renovat,

hoc monasterium sub speciali sua protectione recipit, pos-
sessiones ejus enumerat et confirmat, omnibusque conces-
sionibus a quibuscumque eidem monasterio factis novum
addit robur.

93
4 jan. Neapoli. Mandat praelatis, comitibus, baronibus caeterisque per re-

gnum Siciliae constitutis ut cum monasterium Cassinense

78

83

92
1221

multas dudum pressuras sit perpessum, jura ipsius quaecumque teneant sine difficultate reddere curent; monens etiam se Stephano abbati Cassinensi licentiam concessisse per se ip

sum auctoritate imperiali jura ista alienata recipiendi. 100 4 jan. Neapoli. - Monasterio Cassinensi concedit ut ballivi et judices terrae

ipsius monasterii civiles quaestiones hominum abbatiae juxta consuetudines regni audiant et determinent finaliter, non obstante appellatione ante diffinitivam sententiam ad majestatem imperialem interposita.

101 januar. In civitate - Ad supplicationem Stephani abbatis Cassinensis, xenodoNeapoli

chium Sancti Benedicti pro solatio egenorum et peregrinopost curiam

| rum extructum sub sua protectione recipit, possessionesque Capuae. ejus recenset et confirmat.

102 januar. Neapoli - Petrum abbatem et monasterium Sanctae Mariae in pede post curiam

Roccae Pimontis in speciali protectione sua recipit, eique Capuae.

concedit et confirmat startiam et molendinum Arcupinti, terras Sancti Marciani et omnes venditiones, oblationes seu donationes ibi factas.

104 21 jan. Capuae. -Actioni et Phylippo de Troja mandat ut a molestatione

monasterii Sancti Angeli de Marano quod sub protectione sua speciali recepit, de caetero penitus remaneant, eique om

nia injuste ablata ad plenum restituant. .Riccardus de Ofen justiciarius Aprutii eisdem scribit de

eadem re. januar. Capuae Confirmat et renovat juramentum quod in anno 1219, mense post curiam.

septembris, apud Hagenowe Honorio papae praestitit de patrimonio beati Petri, terra Mathildis caeterisque possessio

nibus Ecclesiae Romanae manutenendis. januar. Capuae - Confirmat et renovat privilegium quod in anno praecedenti, post curiam. 24 septembris, apud Sanctum Leonem, Ecclesiae Romanae

fecit super bannitione detentorum castri Gonzagae. 109 januar. Capuae. - Hospitali infirmorum in Jerusalem confirmat omnes ejus

possessiones in Romano imperio, idemque in sua protectione

speciali suscipit. januar. Capuae. - Ad requisitionem amici sui Hugolini Ostiensis et Velletren

sis episcopi , donat et confirmat abbati et conventui Sanctae Mariae de Monte Mirteti supra Nimpham tenimentum Turrianum suo demanio devolutum.

110 februar. Capuae - Ad supplicationem episcopi Pataviensis (?), Nicolaum Sa

| post coriam. I lernitanum archiepiscopum et ecclesiam ejus sub protectione

106

107

108

110

[blocks in formation]

118

[blocks in formation]

sua recipit, privilegia omnia praedecessorum suorum confir-
mat cum bonis omnibus ibidem nominatim expressis, liber-
tates recenset et novas immunitates concedit.

111
- Rogerio abbati Casaemarii restituit et confirmat privilegia

a parentibus suis eidem monasterio concessa, quorum te-
norem abbreviando memorat.

116
- Balsamo abbati Cavensi privilegium impertitur quo posses-

siones omnes monasterii ejusdem cum castris et casalibus
ibi expressis ei confirmat, ompi servitutis jugo monasterium
eximens et plateaticum in Cilento portubusque Fontis et Ve-
teris eidem plene concedens.

Restituit et confirmat universis hominibus de Ebulo privi-
legium quod juxta generale edictum in curia Capuana factum
sibi resignaverunt, quo ipse terram et homines hujus loci in
suum demanium receperat et bona eis utenda confirmaverat

quibus temporibus regis Guillelmi secundi utebantur. 122
- Universis imperii fidelibus et omnibus civitatibus Lombar-

diae et Tusciae mandat ut viriliter ad succursum Terrae
Sanctae se praeparent et accingant, de quo ipse diebus et
noctibus cogitat; monetque ut efficaciter impleant quaecum-
que eis duxerit proponenda Hugolinus Ostiensis et Velle-
trensis episcopus, Apostolice Sedis legatus, cui etiam per
speciale mandatum plenam auctoritatem imperialis vicarii
concedit.

122
- Monasterium Sancti Spiritus de Silva Oreolae dioecesis Sanc-

tae Agathae sub protectione sua suscipit, eique omnia jura et
bona confirmat necnon et caeteris ecclesiis Sancti Spiritus,

scilicet Tufarae, Turris Palatii, Maralfi et Caleni. 134
- Ludoycum abbatem de Fabaria (Pfeffers) et conventum

ejusdem loci cum juribus et possessionibus ejus sub sua spe-
ciali protectione recipit et ab omni jurisdictione patronatus,
advocatiae seu cujuslibet subjectionis eximit.

137
- Scribit Honorio papae ut non turbetur propter constitu-

tionem nuper in curia Capuana editam de resignandis privi-
legiis a patre suo et postea tempore turbationis regni indul-
tis, quia requisita privilegia ad curiam Romanam destinare

curavit.
- Judaeis licentiam concedit morandi apud Tranum ea con-

ditione ut annuatim clero cathedralis ecclesiae Tranensis octo
et triginta uncias auri solvere debeant. 140, not. 1.

121

[blocks in formation]

139

II. Pars 2.

144

1224
9 martii. Apud |- Monasterium de Schefftersheim et sanctimoniales in eo Deo
Barum. deservientes cum omnibus bonis et possessionibus ejus in

protectionem suam suscipit, statuitque ut haec ecclesia nul-

lum praeter se aut successores suos advocatum habeat. 140
13 Apud |- Fridericum de Arco, Adelpretum et Riprandinum nepotes
martii(*) Brundusium.

ejus eorumque haeredes legitimos honore comitatus nobili-
tat, ab omni angaria et onere rusticano eximit, eisque con-
firmat merum et mixtum imperium cum jurisdictione et

districtu.
martio. Apud Azzonem marchionem Estensem et Anconensem cum om-
Brundusium. nibus bonis ejus ibidem enumeratis sub sua speciali protec-

tione suscipit, eique ea omnia confirmat quae Azzo pater
ejus et Obizzo avus praedicti Azzopis juste habuisse ac te-
nuisse noscuntur.

147
martio. Brundusii. - Praelatis, comitibus, baronibus caeterisque in regno Sici-

Jiae constitutis notificat se ad requisitionem Cari Montis Re-
galis archicpiscopi prioribus obedientiarum ejusdem ecclesiae
dedisse potestatem capiendi oblatos et villanos qui a dominio
ecclesiae Montis Regalis se subtraxerunt et revocandi ad
statum quo fuerunt oblationis tempore, confirmans eidem
archiepiscopo jus curiae et hominibus ejus angariarum im-
munitates.

150
martio. / Brundusii. | De verbo ad verbum renovat privilegium quo Caro Montis

Regalis archiepiscopo restituit, concedit et confirmat posses-
siones et omnia jura ad ejus ecclesiam pertinentia, tam per
Saracenos quam per Christianos tempore turbationis illicite
occupata, confirmatque simul eidem omnia privilegia, liber-

tates, bonos usus et approbatas consuetudines. 152
22 mart. Brundusii. - Notificat se archiepiscopo Montis Regalis concessisse, con-

firmasse et restituisse casalia, feuda et alia bona tempore
perturbationis regni alienata.

152, not. 2.
martio. Brundusii. - Petro abbati monasterii Virginis Mariae Eremitarum et

Sancti Stephani de Nemore et conventui ejus restituit et
confirmat privilegia a suis praedecessoribus eisdem indulta,
quae sibi juxta generale edictum in curia Capuana factum
resignaverant.

153
martio. Apud Ad instantiam abbatis et conventus monasterii Sanctae
Brundusium. Mariae de Curatio ordinis Cisterciensis, in dioecesi Martu-

ranensi, privilegia a Guillelmo primo et secundo eidem mo-
nasterio indulta confirmat.

155

[blocks in formation]

157

[blocks in formation]

- Omnia bona, libertates et privilegia a praedecessoribus suis monasterio Florensi concessa confirmat.

155 - Hospitale Sanctae Mariae Theutonicorum et domos omnes ab ipso derivatas sub sua speciali protectione recipit, concessiones et privilegia omnia eisdem confirmat, statuitque ut per totum imperium nihil pro quolibet jure terra marique solvere teneantur.

156 - Pro religiosa vita fratrum Hospitalis Sanctae Mariae Theu

tonicorum et gratis servitiis Hermapni magistri Hospitalis ejusdem, ei dat et concedit domum in Sahsenhusen cum pertinentiis, mansum unum in territorio oppidi sui Frankenfortensis et duas quotidie plaustratas lignorum necnon et pascua animalibus in silva sua quae adjacet loco Sahsen

busen. - Hospitali Sanctae Mariae Theutonicorum privilegium a se

ipso jam concessum renovat, scilicet ut quicumque aliquid de bonis imperii nomine feodi possidet, id tanquam proprium eidem Hospitali libere conferre valeat.

159 - Pro religiosa vita fratrum Hospitalis Sanctae Mariae Theu

tonicorum, eis generaliter confirmat et renovat diversa privilegia a se et a praedecessoribus suis eisdem indulta. 160 - Eidem Hospitali privilegium renovat cum additione de exemptione juris doaparum et de passagio Pbari. 163, Dot. 1.

Donationem a patre suo Hospitali Theutonicorum factam de castro Mezzaneo inter Brundusium et Oriam renovat, cum istud privilegium amissum fuisset tempore quo Brundusini contra eamdem domum insultum fecerant. 163 - Hospitale Sancti Johannis infirmorum juxta Panormum,

plurimis molestiis jamdudum oppressum, Hermando magistro domus Sanctae Mariae Theutonicorum et fratribus ejus tenendum, conservandum et ampliandum donat et con

cedit. - Robberto abbati Sancti Johannis in Plano et conventui ejus

concedit et confirmat omnia quae quondam Petronius comes Alexinae eidem domui donaverat, cum libertate aquarum, herbarum et lignorum usque ad decem milliaria in circuitu, excepta tantum villa Precina quam suo imperiali demanio reservat.

166 - Paganum Balduinum civem Messanensem, monetae Brundu

sinae magistrum, ejusque haeredes sub speciali protectione

[blocks in formation]

163

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »