Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Videlicet Marquardus scriba regis, Cunradus pincerna de Winterstetten, Burchardus de Hohenburch, Ulricus de Hagenouwe, Waltherus minister de Vulwa (sic), Heinricus minister de Manmingen, Hermannus minister de Schongoiwe et alii quamplures.

Datum Ulme, anno incarnationis Domini millesimo CCXXIII, XV kalendas martii, indictione XI, regnante Heinrico septimo.

Apud Augustam, 16 partii.

Henricus , Romanorum rex, mandat ne quis damnum inferat monasterio de Roth super curte in Memmingen quam R. praepositus de Schongau eidem monasterio contradidit.

(Inedit. ex originali in archivo Stuttgart., nobis a Kauslero communicato. Sigil

lum periit, remanentibus tantum aliquot filorum laciniis.)

H. Dei gratia Romanorum rex et semper augustus, universis imperii fidelibus quibus bee litere ostense fuerint, gratiam suam et omne bonum. Significandum duximus vobis quod fidelis poster R. prepositus de Schonengow divine tributionis intuitu per manus pie recordationis Welffonis ducis Suevie curtem unam in Maemmingen monasterio de Rota contradidit; quam secundario per manus nostras predicto monasterio cum plenaria contulit possessione. Mandamus igitur sub pena gratie nostre districte precipientes ut nullus sit qui saper hiis fratribus prememorati monasterii dampnum aliquod inferat vel impedimentum. Quod qui fecerit, indignationem omnipotentis Dei et nostre majestatis offensam se noverit graviter incarrisse. Ad hujus rei cerlam evidentiam presentom cartam sigillo nostro jussimus communiri.

Testes bujus rei sunt S. Augastensis episcopus, L. dus Bawarie, magister M. Dotarius, E. dapifer de Walpurc, Dietbo de Ravinspurc, Burchardus de Hobinburc, Cuno de Sumerowe, Cunradus Spisarius et alii quamplures.

Datam apud Augustam, anno ab incarnatione Domini millesimo CC° XXIII, XVII kalendas aprilis, indictione XI.

(Aprili circiter.)

Henricus, Romanorum rex, Henrico duci Saxoniae et Alberto duci Angariae mandat ut cum summus pontifex et dominus imperator Conrado Hildeshemensi episcopo vices dederint servandae pacis in partibus istis, ad locum et diem quos idem episcopus praefixerit accedant, pacem concorditer juraturi.

(Edid. SCHLID, Origin. Guelf., tom. III, p. 686, ex veteri codice Moguntino.)

H. Dei gratia Romanorum rex, semper augustus, H. duci Saxonie et A. duci Angarie et in eorum jurisdictione constitutis. Innoluit nobis quod summus Pontifex, similiter quoque dominus imperator pater noster dederit in mandatis et attentius injuexerit C. Hildesheimensi venerabili episcopo apud eos in partibus Italie existenti (1), ut ad pacem et tranquillitatem illarum partium curam et operam in reditu suo impenderet diligentem, de ejusdem episcopi prudentia et bonitate non immerito presumentes. Quocirca mandamus affectuose vos rogantes et monentes quatenus ob reverentiam apostolice Sedis et domini imperatoris patris nostri et pro patrie totius profectu et honore accedatis ad locum et diem quem prememoratus episcopus prefixerit vobis, pacem unanimiter juraturi usque ad terminam inter vos condictum.

[blocks in formation]

Notitia compositionis praeviae inter (Henricum Romanorum regem et Argentinensem electum super Rheinau, Wasselnheim, Molsheim, Mutzig, possessionibus aliis juribusque controversis.

(1) Scilicet in colloquio apud Ferentinum, ineunte martio, celebrato; nisi nos ad ann. 1226, ut vult Boehmerus, circa mensenu julium referamus.

(Edid. SCHOEPFLIN, Alsat. diplom., I, 350, non tamen integre, licet ex apographo

tabularii Tabern. deprompserit. Adsunt duo alia compositionis hujusmodi aut parum dissimilis instrumenta : upum prius, scilicet a Morbacensi et Nuenburgeosi abbatibus et S. comite de Werda redactum, ann. 1221, indict. IX, OCtavo kal. septembris (1); alterum vero posterius, scilicet a Conrado Portuensi et Sancte Rufine episcopo, tunc apostolice Sedis in Germania legato, ann. 1224. (Ibid., p. 347 et 351.) Res vero non ante decisa diffinitive fuit quam Fridericus ipse cum episcopo litem terminaverit. Vid. docum., dat. Argentine, mense martio 1236.)

Hec est forma compositionis facte inter dominum regem et Argentipensem electum super discordia que pro quibusdam possessionibus inter eos vertebatur. Civitas Rhinowe et curia Wasslenheim cum villa et omnibus suis appenditiis pleno jure restituta sunt ecclesie Argentinensi. Habebit jos patronatus in ecclesia et decimas et censas, et officium villicationis pro voluntate sua dominus episcopus locabit. Domino regi in eadem civitate advocatia remanebit, et quandocunque dabitur collecta seu precaria, presens erit nuntius episcopi, et eadem precaria equaliter dividetur inter dominum regem et dominum episcopum; similiter omnes proveotas de eadem advocatia provenientes equaliter dividentur. Item Mollsheim, jus patronatus ecclesie et officium villicationis et decime et quedam alia jura ab antiquo ad episcopatum spectantia domino episcopo

(0) Fragmenta edimus hujus compositionis ex pergamena originali in arch. Argentinensi, Trésor des Charles : « Nos Dei gratia H. Morbacensis et... de Nuenburg abbates et S. comes de ► Werda, imperatorie majestatis judices delegati, omnibus hanc paginam inspecturis in perpe» tuum. Noverint universi tam presentes quam futuri qualiter dominus noster F. Romanoruin o imperator et semper augustus, ad preces reverentissimi patris nostri Honorii summi pontificis » ac Sedis apostolice reverentiam, controversiam que, etc., ex injuncta nobis delegatione vice » repetita et mandato super hoc imperatoris duplicato, de consilio, scientia et voluntate do» mini cancellarii plenaria, sculteti de Haganowe, aliorumque presentium, etc. (Sequitur in» strumenti tenor.) Ut autem hec indubitata fide teneantur ac hujus rei testimonium efficax » possit haberi, sigillorum nostrorum munimine, ipsius quoque cancellarii, presentem pa» ginam decernimus communiri. Testes autem, etc. Acta sunt bec, etc. » Laqueis membranaceis pendebant sigilla seplem , quorum primum an sit ipsius Friderici vel Henrici regis, cum abrasae sint litterae, parum liquet, secundum cancellarii Conradi, quartum abbatis Morbacensis adbuc extant ; caetera vero perierunt.

remanebunt. In eadem vero villa et in Mozeche et in Bushovesheim et in aliis villis et curtibus ad supradictas villas spectantibus advocatie domino regi cedent. Proventus autem advocatiarum et precarie in predictis villis el earum pertinentiis quocunque tempore facte inter dominum regem et dominum episcopum equaliter dividentur. Item universi homines ad dominum regem quocunque jure pertinentes apad Zaberniam residentes domino episcopo et ecclesie Argentinensi cedent, et in restaurationem illorum omnes homines in Rodesheim episcopo attinentes domino regi cedent. In Offenburc autem quicquid juris habuit Argentinensis episcopus domino regi cedet, servato canonicis Argentinensibus jure patronatus ecclesie et consibus qui ad prebendam eorum pertinent ab antiquo. Homines autem sive ministeriales sive proprii ecclesie Argentinensi et ministerialibus ejusdem pertinentes in civitatibus domini regis pro civibus non recipiantur; si vero aliqui sunt residentes et residere volentes, cum pace remaneant, ita tamen quod de bonis suis extra jacentibus domino ville ratione banni cum villanis suis in generalibus collectis subserviant. Hi vero qui vulgariter Pfalburgere dicuntur, etiam in civitatibus regis non recipiantur, et qui recepli sunt restituantur libere; generaliter autem lam cives quam ministeriales sive proprii si ad propria redire voluerint, licebit eis sine pena a civibus statuta que anewete (1) vocatur. Ministeriales autem episcopatus sive proprii non conveniantur nec impelantur a consortibus suis, nisi coram domino episcopo vel suo officiato. Apud Slecestat moneta de cetero non cudatur nec alias, nisi ubi debetur de jure cudi. Forum de Etenheim ad Malburc translatum restituetur et die quo hactenus solebat celebrari manebit. Si vero dominus rex forum in Malburc ordinare voluerit alio die, sine damno predicti fori in Etenheim secundum velle suum ordinabit. De villis vero in terminis langraviatus constitutis de quibus hactenus controversia fuit, sic statutum est ut si fieri potest amicabiliter componatur; sin autem , dominus episcopus adhibitis sibi duobus canonicis ecclesie sue, duobus ministerialibus, duobus ci

(1) Anewete, Angewette, mulcta conventionalis ab eo solvenda qui sententiae arbitrii non steterit. Vide HALTAUS, Glossar. sub voce Angewette.

vibus quos sacramento prestito ad ecclesiam suam spectare probaverit, obtinebit. Hec autem omnia sic rata permanebant si domino imperatori placitum fuit.

Actum anno ab incarnatione Domini MCCXXIII, III nonas maii, indictione XI.

Datum Hagenoe, (coram his testibus, imperialis aule cancellario, Herbipolensi et Augustensi episcopis, Nuwenburgensi abbate, Marquardo scriba, marchione de Baden, comite Sigeberto, marschalco de Justingen, dapifero de Walpurc, H. milite de Custerdingen, scolteto de Hagenowe(1).]

[blocks in formation]

Henricus, Romanorum rex, confirmat et ratam habet donationem a patre suo Friderico imperatore factam Alberoni abbati et fratribus Novicastri (Neuenburg) de processu unius navis in ascensu et descensu Rheni, cum immunitate cujuscumque thelonei et concessionis.

(Inedit. nec memorat. a Würdtwein, qui caeteras tamen chartas abbatiae Neobur

gensis refert. Ista quam nunc primum exhibemus, reperitur in archivo praefect. Argentin. Titres de Neubourg, et autographa pergamena nullam legitimae suspicionis causam suggerit. Sigillum cum laqueis avulsum est.)

Heinricus septimus Dei gratia Romanorum rex, semper augustus, omnibus hos apices inspicientibus gratiam suam et salutem in perpetuum. Universitatem vestram pro certo scire volumus quod gloriosum dominum et palrem nostrum quem intime diligimus (@) ipsiusque voluntati consentire vel obedire paratissimi sumus. Inde est quod majestatis ejus

(a) Deest aliquid forsan imitari, vel hajusmodi.

(1) Nomina testium uncis inclusa adduntur ex quodam exemplari, quondam penes Grandidier, ot a Boehmero in regestis p. 215 memorato.

« ZurückWeiter »