Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1227

Anconitana, ducatu Spoleti, Reate ac Sabinia. 710, not. 1.
(januar.

..- In bos invebens qui frumentum malitiose occultant, Fride-
exeunte.)

ricum Romanorum imperatorem rogat ut mittat frumentum
ad Urbem tempore famis, exemplumque memorat paparum
Alexandri et Lucii qui in simili casu ad reges Siciliae habuere

recursum et benignum responsum acceperunt. 710
21 feb./ Laterani. - Fridericum Romanorum imperatorem hortatur ad relaxan-

dum imperiale bannum cui civitas Massilia subjecta fuit,
cum cives iidem excommunicationis vinculo quo propter in-
jurias episcopo ipsorum illatas tenebantur fuerint absoluti ,
et ad dimittendos Petrum de Sancto Jacobo et Guillelmum
Vivaldum concives eorum crucesignatos, quos ob eamdem
causam cepit et adhuc detinet.

714
(februar.

- Rectoribus societatis Lombardiae mandat ut celeriter litteras
exeunte. ]

ipsorum de accipiendo compromisso transmittant, et interim
quae pro Terrae Sanctae succursu facere tenentur praepa-
rent, ita ut imperatori notitia non veniat quod tamdiu mis-
sionem litterarum distulerint neque eidem occasio praebeatur
eumdem succursum differendi.

715

T

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

Henricus (VII) Romanorum reso :

[blocks in formation]

- Ratam habet patris sui Friderici II donationem Rappotoni

majori praeposito totique capitulo Augustensis ecclesiae su-
per advocatiis villae Aitingen factam.

719
Fridericum episcopum Halberstadensem monet ut super
querela Conradi episcopi Hildesheimensis contra burgenses

loci ejusdem cognoscat et quod justum sit statuat. 723
- Friderico Romanorum imperatori patri suo notum facit

quod Conradum Hildesheimepsem electum et ab archiepi-
scopo [Maguntinensi] confirmatum regalibus episcopatus
Hildesheimensis investivit, rogatque ut talem investituram
auctoritate imperiali confirmare dignetur.
- Henricum Saxoniae ducem rogat ut ministeriales ecclesiae

Hildesheimensis Conrado electo contradicentes ad devotio-
Dem et pacem inducere studeat, sibi quid super hoc egerit
rescripturus.

726

725

(sept.

vel
octobri. ]

1222 12 mart.. Apud - Ad petitionem Gebhardi electi Pataviensis, fert sententiam Wormatiam. quod nemo teneatur ex jure vel ex debito concedere vel sol

vere feoda quae tantum ex camerae proventibus sunt distincta.

728 13 mart./ Wormatiae. Ad petitionem Gebhardi electi Pataviensis, promulgat sen

tentiam curiae suae de rebus episcopatus non alienandis absque consensu chori et ministerialium.

729 13 mart. Apud - Ad petitionem Gebhardi electi Pataviensis, proscriptionis Wormatiam. sententiam promulgat adversus Alramum et Albertum fra

tres de Hals multosque alios ibidem nominatos malefactores, eo quod per eos ecclesia Pataviensis circiter sex millibus marcarum tempore expeditionis transmarinae damnificata fuerit.

729 et 730 (martio ....... Alberto comiti de Bogen mandat ut Gebhardo electo Patacirciter.]

viensi ejusque ecclesiae promissum plene solvat quo juxta tenorem conventionis ibidem insertae castrum Hals in ejus potestate datum fuit, usque dum domini de Hals de damnis et injuriis huic ecclesiae illatis satisfecissent.

131 16 mart. Wormatiae. Ratam habet donationem coram episcopo et consiliariis

Wormatiae coenobio Beatae Mariae in Otterburg factam a
Rudewino milite de Flamburnen et Massivilia ejus uxore de

curte quadam Wormatiae sita. 22 april........ Decano Beatae Mariae et advocato Aquensi mandat ut ec

clesiam Beati Adalberti super bonis apud Bastwilre contra comitem Juliacensem et super bonis apud Olne et Sorun

contra Walramum de Montjoie ex parte sua tueantur. 734 24 april. Ap. Werdam. Ratam habet donationem a Marquardo notario suo Eber

hardo abbati de Salem factam de domo quam apud Ulmam propriis sumptibus iste fundavit, cum capella et curte eidem attinentibus.

735 27 april. Aquisgrani. - Notam facit compositionem mediante Engelberto Coloniensi

archiepiscopo initam inter Tiricum Dunrestein et ecclesiam Aquensem super decimis et aliis bonis quae eadem ecclesia habet apud Sinzig.

737 9 maii. Aquisgrani. - Privilegium a patre suo ecclesiae Sancti Servatii in Trajecto

concessum confirmat, quasdam addit exemptiones, conces sionemque a praeposito Aquensi et Trajectensi factam eidem ecclesiae ratam babet.

738 ot 739 11 mail. Aquisgrani. - Ecclesiam Beati Adalberti de Aquis sub sua speciali pro

tectione recipit et ei confirmat omnia quae praedecessores

133

1222

sui caeterique fideles Christi donaverunt, specialiter autem
quidquid imperator Henricus secundus ejusdem ecclesiae
fundator contulerat.

740
11 maii. Aquisgrani. - Henrico (Hugoni) Leodiensi episcopo et praeposito, decano

et capitulo majoris ecclesiae in Leodio scribit se confirmare
donationem ab avo et patre suo super bonis in Freren eidem
ecclesiae factam, eis committens jus alios sacerdotes lo-
candi et quaestiones decidendi, vetansque ne dux Lotharin-
giae praedictae villae et hominibus ejus se ullo modo intro-
mittat.

742
maio. Apud Aquis-|- Henrico duci Lotharingiae et Brabantiae omnia bona quae
granum. | Philippus apud Confluentiam et Fridericus pater suus apud

Frankfurtum ei in rectum feudum concesserunt, ipse de con-
silio et voluntate principum concedit.

743
maio. Aquisgrani. - In solemni curia sua sententiam pronuntiat de jure feodali

super feodis et allodiis a duce Lotharingiae et Brabantiae
exercendo, de servis et hominibus advocatiarum retinendis
et de tutela parvulorum usque ad duodecimum annum duci
adjudicata.

744 et 745
29 maii. Apud - Monasterium de Steingaden in quo sepultus est avunculus
Frankenvort. quondam suus dux Welfo in omnibus bonis ejus vult esse
munitum.

746
29 maii........

... - Iterum confirmat patris sui Friderici II donationem Rappo-

toni majori praeposito totique capitulo Augustensis ecclesiae

super advocatiis villae Aitingen factam. 746 et 747
2 juni.

Apud - Ad imitationem patris sui, domum hospitalis Sanctae Ma-
Wormatiam. riae in burgo suo apud Lutram cum bonis et personis ejus

sub sua speciali protectione recipit.
23 junii. Ap. Ulmam. — Ecclesiam Faucensem in specialem suam et imperii recipit

protectionem , eamque simul commendat praepositis et offi-
ciatis suis circa possessiones ejusdem ecclesiae commoran-
tibus.

748
23 sept. Aquisgrani. - Praeposito, decano, archidiacono, totique capitulo Leodiensi

scribit se donationem illis factam de villa Freren inconvul-
sam conservare velle, eisque concedere ut jus imperiale con-

tra Brabantiae ducem persequantur.
- Engelberto Coloniensi archiepiscopo mandat ut capellanos

suos de choro Sancti Lamberti contra ducem Brabantiae
advocatiam de Freren contra jus possidentem diligenter ad-

747

749

750

juvet.
II. Pars 2.

1 96

755

1222 10 dec. Apud - Monasterio de Salem concedit et confirmat ut ei liceat faUberlingen. cere commutationes cum quibuscumque aliis ecclesiis , sive

etiam cum ministerialibus suis, burgensibus, plebeianis, etc.;

eisdemque hominibus suis licentiam concedit bona ipsorum 1223

mobilia vel immobilia eidem monasterio tradendi. 151 15 feb. Ulmae. - Conventui in Roth confirmat boc privilegium ut nullum ad

vocatum habeat, sed immediate cum omnibus possessionibus ejus sub regali protectione permaneat, et in futurum ratum habet quidquid regii ministeriales et mercatores eidem conventui contulerint.

752 et 753 16 mart. Apud - Mandat ne quis damnum inferat monasterio de Roth super Augustam. curte in Memmingen, quam R. praepositus de Schöngau eidem monasterio contradidit.

754 [aprili ....... - Henrico duci Saxoniae et Alberto duci Angariae mandat ut circiter.)

cum summus pontifex et dominus imperator Conrado Hildeshemensi episcopo vices dederint servandae pacis in partibus istis, ad locum et diem quos idem episcopus praefixerit

accedant, pacem concorditer juraturi. 6 maii. | Haguenan. - Compositionem init praeviam cum Argentinensi electo super

Rheinau, Wasselnheim, Molsheim, Mutzig, possessionibus aliis juribusque controversis.

755 (maio.]

Apud - Confirmat et ratam habet donationem a patre suo Friderico Hagenovia

imperatore factam Alberoni abbati et fratribus Novicastri (Neuenburg) de processu unius pavis in ascensu et descensu Rheni, cum immunitate cujuscunque thelonei et exactionis.

758 maio. Spirae. - Donationem a patre suo Friderico imperatore factam ab

batiae Neuenburgensi de una navi in Rheno, cum immunitate thelonei et exactionis cujuslibet ratam denuo babet et confirmat.

760 [maio.) | Stalbubel. 1- Mandat omnibus ad quos beneficium in Sassenheim et in

Luttershusen fuerit devolutum, de fratres Schonaugiensis conventus in libera possessione curiae Marpach et attinentiarum ejus inquietare praesumant.

760 et 761 13 maii. Apud |- Notum facit quomodo lis et controversia inter Ludovicum Franckfort. ducem Bavariae et pueros quondam G. de Erpach ministe

rialis et pincernae sui in praesentia fidelium suorum sopita et determinata fuerit; salva tamen ratihabitione imperatoris patris sui.

762

764

768

1223 26 junii. Apud - Toti familiae ecclesiae Corbeiensis notificat quod coram se, Wirzburg. | dictante principum imperii sententia, abbati Hermanno

Corbeiensi electo varia jura ibidem expressa adjudicata fuerunt.

763 6 julii. Ap. Ulmam. - Universis consulibus in Thurego mandat ut praepositum

et capitulum ejusdem loci contra Ulricum castellanum de

Schnabelburg tueantur. 4 aug. Wirceburg. – Domui Sanctae Mariae Theatonicorum castrum in Wer

necke et caetera bona ipsi a Bodone de Rabenspurg quondam donata et ab imperatore patre suo confirmata, postea autem cum aliis bonis Conradi de Reichenberg et Conradi de Smidevelt commutata confirmat.

765 15 aug. Nordhausen. - Advocato et burgensibus de Goslar mandat ut censum

arearum civitatis Goslariensis, ecclesiae Goslariensi a pracdecessoribus suis concessum, singulis annis colligi faciant

et ecclesiae integraliter repraesentent. 11 sept. | Nordhausen. – Monasterio de Volkolderoth confirmat traditionem molen

dini in Burrich ei sub annuo censu factam a Swikero et Conrado de Mulhausen, ministerialibus imperii , idem ab omni jure exactionis et collectae eximit, eique bona civitati Mulbausen adjacentia quae possidet seu adipisci poterit confirmat.

769 (sept. Nordhausen). - Per speciale privilegium monasterio de Volkolderoth con

firmat traditionem molendini in Burrich ei sub anno censu duarum marcarum factam a Swikero et Cuprado de Mul

hausen , ministerialibus imperii. 11 sept. Nordhausen. – Monasterio Eberacensi praedium et parochiam Schwabach,

ad exemplum avi sui Henrici VI et patris sui Friderici II imperatorum, confirmat.

771 12 sept. Nordhausen. - Abbati et coenobio de Helmershausen privilegia a praede

cessoribus suis indulta renovat, eisdem fere verbis quibus Conradus III anno 1144 usus fuerat.

773 14 sept. Nordhausen. - Burgensibus Goslariae renovat quasi de verbo ad verbum

privilegium Friderici patris sui, eidem civitati indultum anno 1219, 13 julii.

775 20 sept. Nordhausen. - Ad petitionem N. Aquensis et Trajectensis praepositi , ec

clesiae Sancti Servatii in Trajecto confirmat privilegium exemptionis a patre suo Friderico imperatore, 9 decembris anno 1220, eidem ecclesiae concossum.

175

770

« ZurückWeiter »