Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM

OLDBREVE

TIL KUNDSKAB OM NORGES INDRE OG YDRE FORHOLD,
SPROG, SLÆGTER, SEDER, LOVGIVNING OG

RETTERGANG I MIDDELALDEREN

SAMLEDE OG UDGIVNE

AF

H. J. HUITFELDT-KAAS

SEXTENDE SAMLING

FORSTE ILALVDEL

CHRISTIANIA
TRYKT I AKTIE-BOGTRYKKERIET

« ZurückWeiter »