Vjerski Objekti U Bih: Crkve U BiH, D~amije U BiH, Samostani U BiH, Katedrala Srca Isusova U Sarajevu, }upna Crkva Sv. Mihovila U Vareau

Cover
General Books LLC, 2011 - 30 Seiten
0 Rezensionen
Izvor: Wikipedia. Stranice: 29. Poglavlja: Crkve u BiH, D amije u BiH, Samostani u BiH, Katedrala Srca Isusova u Sarajevu, upna crkva sv. Mihovila u Vare u, Gu?a Gora, Samostan i upa Uznesenja Marijina, Samostan Gorica, Plehan, Ferhadija, Crkva Uznesenja Bla ene Djevice Marije u irokom Brijegu, Katedrala Male Gospe u Trebinju, Ahmed-begova d amija u Vitezu, Franjeva?ki samostan sv. Ante na Bistriku, Franjeva?ki samostan Duha Svetoga u Fojnici, arena d amija, Franjeva?ki samostan Kraljeva Sutjeska, Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru, Crkva Uznesenja Bla ene Djevice Marije u Uskoplju, Kara?ozbegova d amija, Crkva Kraljice sv. krunice u Sarajevu, Isabegov hamam, Katedrala svetog Bonaventure u Banjoj Luci, Stara sinagoga u Sarajevu, D amija Fethija u Biha?u, Alad a. Izvod: Katedrala Srca Isusova je stolna crkva Vrhbosanske nadbiskupije i ujedno upna crkva istoimene upe. Nalazi se u sarajevskoj op?ini Stari Grad, na atraktivnoj lokaciji do koje vode glavne gradske etnice. Od 1889., kad je blagoslovljena, sto er je duhovnog ivota katoli?kog puka u Sarajevu. Posve?ena je Srcu Isusovom. Izgra?ena je na inicijativu nadbiskupa Josipa Stadlera, koji je jo 1882., dvije godine prije po?etka graditeljskih radova, po?eo tra iti pogodno mjesto na kojemu ?e podi?i katedralnu crkvu. Dvije osobe, nadbiskup Josip Stadler (1843.-1918.) i arhitekt Josip Vanca (1859.-1937.), zaslu ne su za podizanje nove katedrale u Sarajevu; prvi kao naru?itelj, a drugi kao izvr itelj. Me?u njima vladao je harmoni?an odnos to je ina?e dosta rijedak slu?aj na velikim gradili tima. Stadleru je, po svoj prilici lebdjela pred o?ima briga kako da iz ni?ega, takore?i na goloj ledini," organizira Crkvu, pa se nije mogao razmetati sa eljama, a Vanca je do ao u Sarajevo kao mlad, ali vrlo solidno kolovan i po sebi talentiran arhitekt. On je Stadleru nudio rje enja na koja ovaj nije imao to prigovoriti. Tek dovr ena katedrala u ?akovu (gra?ena 1866.-1882.) bila je obojici u neku ruku velik...

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Bibliografische Informationen